Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Operátor dokončovacích polygrafických linek
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Volba postupu práce, pracovních pomůcek a převzetí materiálu na automatických linkách pro dokončující zpracování v polygrafické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický postup zpracování materiálu v automatické lince pro parciální UV lakování s možností 3D efektu v souladu s technickým manuálem stroje a normou pro lakování UV lakem Ústní ověření
b Připravit, popsat a zkontrolovat potřebné pomůcky pro zpracování materiálu v automatické lince s požadavky na technologický postup parciálního lakování v automatické lince Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat technologický postup zpracování materiálu v automatické lince pro tvarový výsek v souladu s technickým manuálem stroje a normou pro dokončující zpracování tvarovým výsekem Ústní ověření
d Připravit, popsat a zkontrolovat potřebné pomůcky pro zpracování materiálu v automatické lince pro tvarový výsek s požadavky na technologický postup tvarového výseku v automatické lince Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat technologický postup zpracování materiálu v automatické lince pro lepenou vazbu v souladu s technickým manuálem stroje a normou pro lepenou vazbu Ústní ověření
f Popsat možné varianty nastavení výrobní linky pro lepenou vazbu: počet nanášení, ruční dohazování, s frézou/bez frézy, volba vhodného lepidla hotmelt/PUR, počet užitků v trojřezu. Zvolit přídavná zařízení pro čelní ořez, ohýbání klop, on-line balení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit dvě kritéria a) a b) nebo c) a d) nebo e) a f).
4

Základní nastavení automatické linky pro dokončující zpracování v polygrafické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu přijatých dat v automatické lince pro parciální lakování UV lakem s možností 3D efektu a nastavení všech segmentů automatické lakovací linky na dotykovém displeji v souladu s technologickým předpisem zakázky Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést odpovídající nastavení automatické linky pro parciální lakování UV lakem s možností 3D efektu podle druhu materiálu, formátu a typu lakování. Nastavení provést v souladu s technickým manuálem na seřízení stroje Praktické předvedení
c Provést kontrolu přijatých dat v automatické lince pro tvarový výsek v souladu s technologickým předpisem zakázky a nastavení jednotlivých částí linky na dotykovém displeji v souladu s technologickým předpisem zakázky Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést odpovídající nastavení automatické linky pro tvarový výsek podle druhu zpracovávaného materiálu, formátu a náročností výseku. Nastavení provést v souladu s technickým manuálem pro seřízení linky Praktické předvedení
e Seznámit se s výrobními podklady a vysvětlit postup práce pro danou zakázku Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést podle výrobních podkladů záklaní nastavení výrobní linky, připojení/odpojení criss-cross vykladače, připojení/odpojení snášečky do výrobní linky, připojení/odpojení podavače ušitých knižních bloků, zapnutí/vypnutí frézy, zapnutí/vypnutí čelního ořezu, připojení lepicí stanice dle druhu lepidla, připojení/odpojení ohýbačky klop, připojení trojřezu, nastavení stohovoče užitků, připojení/odpojení on-line baličky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit dvě kritéria a) a b) nebo c) a d) nebo e) a f).
4

Převzetí podkladů a materiálu pro zpracování v automatické lince pro dokončující zpracování v polygrafické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít a zkontrolovat výrobní podklady pro zpracování materiálu v automatické lince pro parciální UV lakování s možností 3D efektu podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Převzít a zkontrolovat výrobní podklady pro zpracování materiálu v automatické lince pro tvarový výsek podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Převzít a zkontrolovat výsekovou formu a materiál pro zpracování v automatické lince pro tvarový výsek podle technologického zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Převzít a zkontrolovat dodaný materiál a jeho případnou povrchovou úpravu podle technologického předpisu pro zpracování v automatické lince pro parciální lakování s možností 3D efektu Praktické předvedení a ústní ověření
e Seznámit se s výrobními podklady pro zakázku a vysvětlit další postup práce pro danou zakázku Praktické předvedení a ústní ověření
f Zkontrolovat počet snášených složek, případně příloh. Složit kompletní maketu bloku a zkontrolovat správnost podle výrobních podkladů. Převzít obálku a zkontrolovat správnost řezání (přesah v hlavě, nohách a čele) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit dvě kritéria a) a d) nebo b) a c) nebo e) a f).
4

Seřízení a programování automatických linek pro dokončující zpracování v polygrafické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést na zkušebním archu přesné nanesení laku na lakovaný materiál podle technologického zadání (přesné umístění podle značek a výšky laku) a popsat správnost provedeného postupu: naložení archu, předvést kalibraci a seřízení snímacích kamer pro určení formátu a pozice archu pod vstřikovacími hlavami, kontrola fixačních lamp a vykladače lakovaného archu Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést programování automatické lakovací linky pro parciální UV lakování podle technologického zadání: nastavit výšku nanášeného laku (zvolit jeden ze tří stupňů- stupeň 2D, stupeň 20 mikronů a stupeň 3D/25 mikronů - Breillovo písmo). Přednastavit vstřikovací hlavy podle potiskovaného materiálu a lakované plochy, určit rychlost průchodu archu s ohledem na kvalitu a povrchovou úpravu lakovaného materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést na zkušebním materiálu nastavení přesné pozice výsekové formy proti sekanému materiálu na základě optického snímání speciálních značek (definovaných na tiskovém archu již při tisku) a podle technologického zadání. Popsat správnost provedeného postupu: seřídit archový nakladač, nakládací savkovou hlavu pro přesné naložení archu na transportní pásy, transportní gumové rolny pro přesný dojezd archu pod výsekovou formu v souladu s technickým manuálem pro seřízení automatické linky pro tvarový výsek Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést programování automatické linky pro tvarový výsek podle technologického zadání: zadání formátu zpracovávaného materiálu, nastavení příslušného tlaku podle plochy a tlouštky zpracovávaného materiálu a nastavení automatického vykladače vysekaného materiálu a automatického vykladače odpadu Praktické předvedení a ústní ověření
e Seřídit automatizovanou snášečku:
- přihlášení do systému, zadávání veličin, poruchová hlášení
- druhy provozu: tipovací a testovací
- seřízení stroje: vyvolání z databáze podle poslední zakázky, připojování a nastavení stanic, nastavení a kalibrace ACC a nastavení kamerové kontroly
Praktické předvedení a ústní ověření
f Seřídit autoutomatizovanou lepičku:
- přihlášení do systému, zadávání veličin, poruchová hlášení
- druhy provozu: tipovací a testovací
- seřízení stroje: vyvolání z databáze podle poslední zakázky, manuální seřízení
- druhy produktů: výroba knižního bloku, lepená brožura, švýcarská brožura, Otabind
Praktické předvedení a ústní ověření
g Seřídit autoutomatizovaný trojřez:
- přihlášení do systému, zadávání veličin, poruchová hlášení
- druhy provozu: tipovací a testovací
- seřízení stroje: vyvolání z databáze podle poslední zakázky, manuální nastavení, korekce produktu, manuální korektury, výměna řezacího stolu, výměna řezacích lišt, zhotovení a výměna náložky, seřízení a výměna nože
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit kritéria a) a b) nebo c) a d) nebo e), f) a g).
4

Dokončení zakázky na automatické lince pro dokončující zpracování v polygrafické výrobě a její předání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat počet kusů zpracovaného materiálu včetně přídavku, zkontrolovat dodržení kvality podle technologického zadání a předat k dalšímu zpracování Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést postupné ukončení jednotlivých pracovních operací automatické linky pro tvarový výsek - zastavení stroje a následné vyjmutí výsekové formy a po ošetření přechodně uskladnit výsekovou formu a ochránit před poškozením Praktické předvedení
c Provést postupné ukončení jednotlivých pracovních operací automatické linky pro parciální lakování - zastavení stroje, provedení kontroly automatického mytí vstřikovací jednotky a odstavení do dokovací stanice Praktické předvedení
d Provést postupné ukončení jednotlivých pracovních operací automatické linky pro lepenou vazbu - vyjmutí zbylých složek z jednotlivých stanic snášečky a jejich odpojení, vyjmutí zbylých obálek z nakladače obálek Praktické předvedení
Je třeba splnit dvě kritéria a) a b) nebo a) a c) nebo a) a d).
4

Údržba automatické linky pro dokončující zpracování v polygrafické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat funkčnost jednotlivých segmentů automatické lakovací linky v souladu s technickým manuálem pro údržbu stroje obsluhujícím pracovníkem Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést údržbu a čistění vstřikovacích hlav automatické lakovací linky pomocí izopropylalkoholu, vtahovacích válců v nakladači, provést doplnění laku do zásobníku laku ve stroji a následně navést vstřikovací jednotku do dokovací stanice Praktické předvedení
c Zkontrolovat funkčnost jednotlivých částí automatické linky pro tvarový výsek v souladu s technickým manuálem pro údržbu stroje Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyjmout výsekovou formu z automatické linky pro tvarový výsek v závislosti na technickém provedení zařízení pro upínání výsekové formy. Provést čištění transportních pasů, čištění NON-STOP nakladače a vykladače v souladu s technickým manuálem pro údržbu stroje Praktické předvedení
e Provést údržbu automatické snášečky v souladu s intervaly údržby a seznamem činností pro údržbu. Provést údržba pohonů rotačních řetězů, napnutí transportního řetězu, mazání ozubených kol a mazání páky v Criss-cross vykladači Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést údržbu automatické lepičky v souladu s intervaly údržby a seznamem činností pro údržbu. Provést mazání stroje, údržbu klíčových uzlů stroje a čištění stroje Praktické předvedení a ústní ověření
g Provést údržbu automatického trojřezu v souladu s intervaly údržby a seznamem činností pro údržbu. Provést mazání stroje a údržba klíčových uzlů stroje Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit kritéria a) a b) nebo c) a d) nebo e), f) a g).
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována s ohledem na 2. stupeň zátěže. Dále se musí uchazeč prokázat lékařským potvrzením, že netrpí poruchou barvocitu (poruchou barevného vidění).

 

Ověřování stanovených kompetencí je nutno prověřovat v rámci systémového řízení kvality a norem a opírá se o tyto normy:

EN 71 díl 3 norma pro UV lakování (migrace určených prvků)

ON 88 3750 dokončující zpracování

Směrnice pro dokončující knihařské zpracování Svaz polygrafických podnikatelů 2012

ČSN ISO 12647-7 zhotovování nátisků

OHSAS 18001 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Všechny uvedené normy a směrnice jsou v aktuálním platném znění.

 

Ověřování stanovených kompetencí spočívá v prověření způsobilosti uchazeče vykonat zadanou operaci podle stanoveného technologického (pracovního) postupu, správně vykonávat činnosti spojené s obsluhou a základní údržbou příslušných strojů včetně provedení dokončovacích prací a provádění běžných výpočtů.

Při ověřování splnění úkolů založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k pravidlům BOZP a PO v rámci provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného produktu a k časovému hledisku zvládání daných operací.

U kritérií hodnocení, kde je požadováno praktické předvedení, lze z provozních důvodů při ověřování kritéria připustit simulaci dané činnosti přímo u stroje.

U kritérií, která vyžadují praktické ověření, je v případě technického nebo časového omezení možné vykonat pouze část požadované činnosti, která prokáže požadovanou odbornou dovednost/znalost a následně další činnost pouze ústně popsat.

Všechny kompetence dle tohoto hodnoticího standardu umožňují více kombinací splnění kritérií dle druhu automatických linek pro dokončující zpracování. Z variant, které umožňuje tento hodnoticí standard, si uchazeč zvolí tu, která nejvíce odpovídá jeho potřebám a zkušenostem.

Při podání přihlášky sdělí uchazeč autorizované osobě vybranou variantu. Po podání přihlášky autorizovaná osoba sdělí uchazeči, zda technické a technologické podmínky autorizované osoby vyhovují zaměření uchazeče a nejpozdějí s pozvánkou na zkoušku zašle uchazeči informaci o druhu a typu automatické linky pro dokončující zpracování, na které bude zkouška probíhat,

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro polygrafii, média a informační služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

tiskárna SPRINT SERVIS

tiskárna TISKAP

tiskárny HAVLÍČKŮV BROD