Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Montér hydroizolací spodní stavby

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Montér hydroizolací spodní stavby (36-99-H/23) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Montér/montérka hydroizolací spodní stavby 36-039-H 3
Zobrazit historické