Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Výrobce jedno nebo třídílných matrací z přírodních materiálů
Platnost standardu: Od 24.10.2014 do 20.10.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.8.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických dokumentech včetně čtení výkresů pro výrobu jedno nebo třídílných matrací z přírodních materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst nákresy a výkresy konkrétního výrobku, včetně 3D zobrazení, prokázat znalost měr v metrické soustavě Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit šířku a délku matrace pro daného uživatele podle jeho rozměrů a hmotnosti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba materiálů, technologických postupů, strojů, nástrojů a nářadí pro výrobu jedno nebo třídílných matrací z přírodních materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat přírodní materiály na výrobu matrací, druhy matrací, klasickou technologii a způsoby výroby Ústní ověření
b Zvolit druh a množství plnicích a kypřicích přírodních materiálů a pomocných materiálů, popsat funkci a způsob použití Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit podle technické dokumentace postup práce, způsob provedení technologických operací Písemné a ústní ověření
d Popsat stroje a zařízení a jejich funkci pro výrobu matrací z přírodních materiálů Písemné a ústní ověření
e Zvolit stroje a zařízení, nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Přípravné práce pro zhotovování jednodílných nebo třídílných matrací z přírodních materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uspořádat pracoviště podle potřeby manipulace s materiálem, připravit pomůcky pro konkrétní výrobek Praktické předvedení
b Vytvořit šablony a střihové plány matracových textilií podle zadaných rozměrů a výkresové dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit spotřebu technických textilií a matracovin, rozměřit materiál a zakreslit předlohu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční a strojové dělení materiálů pro zhotovování matrací z přírodních materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést základní seřízení strojů v souladu se zásadami BOZP, zkontrolovat funkčnost a čistotu, nastavit parametry seřízení odpovídající zpracovávanému materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozvolnit přírodní materiály z provazců na rozvolňovacím stroji v souladu se zásadami BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozvolnit kypřicí materiál z tabulí strojově nebo ručně v souladu se zásadami BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
d Navážit rozvolněný přírodní a kypřicí materiál Praktické předvedení a ústní ověření
e Vystřihnout nebo vyříznout díly technických textilií a matracovin dle šablony nebo dle zakresleného střihu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování dílů a výrobků na šicích strojích, ruční šití

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést základní seřízení stroje při dodržení zásad BOZP, zkontrolovat funkčnost a čistotu, nastavit parametry seřízení odpovídající zpracovávanému materiálu, vybrat vhodné nitě, velikost a druh jehly k zhotovovanému výrobku Praktické předvedení
b Provést zadané operace na šicích strojích, popř. ručním šitím v souladu se zásadami BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ruční zhotovování jedno nebo třídílné matrace z přírodních materiálů a pružinové kostry

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat a upravit pružinovou kostru dle stanovených rozměrů, chybějící spoje doplnit Praktické předvedení a ústní ověření
b Navléknout pružinovou kostru do ušitého pytle z technické textilie, zašít a ručně přišít technickou textilii na ploše a na hranách, zhotovit podsteh Praktické předvedení a ústní ověření
c Vytvořit tvarovací vrstvu Praktické předvedení a ústní ověření
d Vytvořit kypřicí vrstvu Praktické předvedení a ústní ověření
e Potáhnout, zašít, prošít, hranovat dle technické dokumentace v souladu se zásadami BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
f Dokončit výrobek konečnou úpravou v souladu se zásadami BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční zhotovování jedno nebo třídílné matrace z přírodních materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit matraci ručním zpracováním přírodních plnicích vlákenných nebo pojených materiálů, matracového potahu, šitím, prošíváním a obšíváním ploch a hran Praktické předvedení a ústní ověření
b Zašít ručním šitím matracový potah Praktické předvedení a ústní ověření
c Dokončit výrobek konečnou úpravou v souladu se zásadami BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Strojní zhotovování matrací z přírodních materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné strojní zařízení, nástroje a nářadí podle druhu materiálů na výrobu matrací Praktické předvedení a ústní ověření
b Zhotovit matraci za použití strojních zařízení na šití, hranování a prošívání v souladu se zásadami BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
c Dokončit výrobek strojově a ručně konečnou úpravou v souladu se zásadami BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola, balení a expedice čalouněných výrobků a čalounických materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby a zásady kontroly v celém procesu výroby a skladování Písemné a ústní ověření
b Zkontrolovat kvalitu hotových výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat zásady označování výrobků podle platných právních předpisů Písemné a ústní ověření
d Popsat způsoby balení výrobků podle charakteru a množství výrobků a způsobu expedice a dopravy Písemné a ústní ověření
e Popsat zásady manipulace a skladování v celém procesu výroby Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpady v čalounictví a dekoratérství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit vznik a druhy odpadů dřeva a dřevních materiálů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
b Objasnit vznik a druhy odpadů z výroby a zpracování pěnových polotovarů a prefabrikátů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
c Objasnit vznik a druhy odpadů kypřicích materiálů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
d Objasnit vznik a druhy odpadů potahových, dekoračních a technických textilií, usní, syntetických náhrad usní včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
e Definovat i jiné než přímé materiálové odpady (např. likvidace použitých nožů a nástrojů) Písemné a ústní ověření
f Roztřídit odpady vzniklé při výrobě nebo opravě zadaného výrobku a navrhnout jejich recyklaci a likvidaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce v čalounické výrobě a dekoratérství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat veškeré technické údaje Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypočítat potřebné údaje při respektování ergonomických zásad Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat provozní evidenci a dokumentaci – dokumentace zakázky, evidence materiálu, spotřeby, odpadu apod. Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při zadávání úkolů se doporučuje zaměřit se na precizní ověření všech odborných kompetencí.

 

Uchazeč zhotoví:

  1. Ručně jeden díl třídílné matrace o rozměru (80 x 65 x 16) cm s pružinovou kostrou Bonell a přírodními materiály
  2. Ručně jeden díl třídílné matrace o rozměru (80 x 65 x 12) cm plněný přírodním materiálem s potahem z matracoviny
  3. Strojově jeden díl třídílné matrace o rozměru (80 x 65 x 14) cm plněný přírodním materiálem se strojově ušitým potahem z matracoviny

 

Při ověřování splnění úkolů založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě práce i zhotoveného výrobku, ke znalosti čalounických materiálů a ke znalosti údržby čalouněných výrobků.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech čalouníků a dekoratérů

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy

BPP spol. s r. o.

AKSAMITE spol. s r. o.

Čalounictví Bednář