Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Hrobník

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Hrobník (69-99-E/06) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Hrobník/hrobnice 69-005-E 2
Zobrazit historické