Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Čalouník
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci včetně čtení výkresů čalouněných sedadel a opěradel židlí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst nákresy a výkresy konkrétního výrobku včetně 3D zobrazení v listinné nebo elektronické formě, předvést měření v metrické soustavě a vypočítat zadané rozměry Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit půdorysné rozměry sedadla pro daného uživatele podle jeho rozměrů a hmotnosti Praktické předvedení
c Stanovit rozměry a tvar opěradla podle funkce konkrétního výrobku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Přípravné práce pro zhotovování čalouněných sedadel a opěradel židlí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby čalounění sedadel a opěradel židlí podle typologie a předpokládaného uplatnění židle Písemné a ústní ověření
b Uspořádat pracoviště podle potřeby manipulace s materiálem, připravit pomůcky pro konkrétní výrobek Praktické předvedení
c Podle zadání zvolit hlavní a pomocné materiály, popsat jejich vlastnosti a důvody použití Praktické předvedení a ústní ověření
d Podle zadání zvolit a připravit strojní zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
e Vytvořit šablony a střihové plány podle zadaných rozměrů a výkresové dokumentace Praktické předvedení
f Stanovit spotřebu všech materiálů, rozměřit materiály a zakreslit předlohy Praktické předvedení
g Sestavit střihový plán textilie, respektovat vzor a směr textilie, srážlivost materiálu a přídavky na švy Praktické předvedení
h Sestavit střihový plán usně, prohlédnout a posoudit materiál, označit a vyloučit použití vad na dílcích Praktické předvedení a ústní ověření
i Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Tvorba nářezových a střihových plánů pro výrobu polotovarů a prefabrikátů z pěnových materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit nářezový plán pro pěnové dílce s ohledem na použité typy pěnových materiálů Praktické předvedení
b Zhotovit střihový plán pro pomocné materiály Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ruční a strojové dělení plošných dílů v čalounické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vystřihnout, vyříznout nebo vyseknout raznicí díly podle šablony nebo podle zakresleného střihu Praktické předvedení
b Pomocí ručního řezacího strojku rozdělit zadaný materiál Praktické předvedení
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Strojové dělení tvarovacích a kypřicích materiálů v čalounické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Podle zadání vyříznout pomocí ručního řezacího stroje tvar sedadla nebo opěradla z tvarovacích nebo kypřicích materiálů Praktické předvedení
b Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zhotovování potahů čalouněných sedadel a opěradel židlí na šicích strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Seřídit a zkontrolovat šicí stroj, zdůvodnit a nastavit parametry podle zadání a zpracovávaného materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
b Ušít na šicích strojích potahy podle zadání Praktické předvedení
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování nosných základů čalounění sedadla a opěradla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Podle zadání upravit nepružné nosné základy sedadla a opěradla Praktické předvedení
b Podle zadání zhotovit pružné základy sedadla a opěradla Praktické předvedení
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování tvaru čalounění sedadla a opěradla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit a slepit nebo jinak spojit tvar sedadla ze zvolených pružicích, tvarovacích a kypřicích materiálů se základem Praktické předvedení
b Vytvořit a slepit nebo jinak spojit tvar opěradla ze zvolených pružicích, tvarovacích a kypřicích materiálů se základem Praktické předvedení
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Potahování sedadla a opěradla židlí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Podle zadání potáhnout sedadlo a opěradlo židle Praktické předvedení
b Začistit a dokončit potahování sedadla a opěradla Praktické předvedení a ústní ověření
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola, balení a expedice čalouněných výrobků a čalounických materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby a zásady provádění kontroly v celém procesu výroby a skladování čalounických materiálů Písemné a ústní ověření
b Zkontrolovat kvalitu hotových výrobků Praktické předvedení
c Popsat zásady označování výrobků nebo čalounických materiálů podle platných právních předpisů Písemné a ústní ověření
d Popsat způsoby balení výrobků, polotovarů, materiálů podle charakteru a množství výrobků a způsobu expedice a dopravy Písemné a ústní ověření
e Popsat zásady manipulace a skladování výrobků a materiálů v procesu čalounické výroby Písemné a ústní ověření
f Popsat zásady expedice a přepravy výrobků a materiálů vzhledem k použitému přepravnímu prostředku Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce v čalounické výrobě a dekoratérství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat do formuláře technické údaje v čalounické výrobě a dekoratérství Praktické předvedení
b Podle ergonomických zásad vypočítat a upravit celkové a dílčí rozměry výrobku Praktické předvedení
c Zpracovat provozní evidenci a dokumentaci – dokumentace zakázky, evidence materiálu, spotřeby materiálu, odpadu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpady v čalounictví a dekoratérství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit vznik a druhy odpadů dřeva a dřevních materiálů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
b Objasnit vznik a druhy odpadů z výroby a zpracování pěnových polotovarů a prefabrikátů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
c Objasnit vznik a druhy odpadů kypřicích materiálů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
d Objasnit vznik a druhy odpadů potahových, dekoračních a technických textilií, usní, syntetických náhrad usní včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
e Definovat i jiné než přímé materiálové odpady včetně likvidace použitých nožů a nástrojů Písemné a ústní ověření
f Roztřídit odpady vzniklé při výrobě nebo opravě zadaného výrobku a navrhnout jejich recyklaci a likvidaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Při zkoušce uchazeč zhotoví:

  • čalouněné sedadlo židle s pružným podkladem – potah useň
  • čalouněné opěradlo židle tvarované pomocí vtahových prvků – potah useň
  • čalouněné sedadlo židle s pevným podkladem – potah textilie

Písemné ověřování kritérií hodnocení bude realizováno formou odpovědí uchazeče na otevřené otázky (vypracovaných na PC nebo na označené listy papíru) týkající se úkolů a zadání vyplývajících z příslušných kritérií hodnocení. Ústním ověřením se rozumí stručné slovní doplnění písemně zpracovaných úkolů a zadání.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem "Praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě práce, vzhledu a funkčnosti zhotoveného výrobku, k znalosti čalounických materiálů a k znalosti údržby a značení čalouněných výrobků. Měření materiálů a polotovarů musí být v souladu s platnými normami.

 

Na zkoušku si účastník donese vlastní pracovní oděv a obuv.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech čalouníků a dekoratérů, z. s.

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace

Čalounictví Bednář, Jamné nad Orlicí

RENO DESIGN, s. r. o., Černá Hora