Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Obsluha poštovního provozu

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace