Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Školní obory

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Cestovní ruch (65-42-M/02) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Pracovník/pracovnice cestovní kanceláře – specialista/specialistka pro incoming 65-034-M 4
Pracovník/pracovnice turistického informačního centra 65-027-M 4
Průvodce/průvodkyně cestovního ruchu 65-021-N 5
Samostatný pracovník / samostatná pracovnice cestovní kanceláře a cestovní agentury 65-032-N 5

Profesní kvalifikace