Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Mechanik výtahů

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Mechanik výtahů (23-99-H/01) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Montér výtahů 23-046-H 3
Montér výtahů specialista 23-047-H 3
Servisní pracovník výtahů 23-048-H 3
Elektromechanik pro výtahy 26-011-H 3
Zobrazit historické