Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Povolání: Lahůdkář

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Lahůdkář (29-99-H/01) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Výroba lahůdek 29-030-H 3
Výroba majonéz a omáček 29-029-H 3
Výroba rybích lahůdek 29-028-H 3