Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Pomocný pracovník ve strojírenství
Platnost standardu: Od 29.6.2015 do 14.3.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 14.1.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů a plastů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Změřit rozměry základními měřidly používanými ve strojírenství Praktické předvedení
b Použít nástroje, nářadí a pomůcky pro ruční obrábění a zpracování kovů a plastů Praktické předvedení
c Využívat ruční mechanizované nářadí ke zvýšení produktivity práce ručního obrábění a zpracování kovů a plastů Praktické předvedení
d Dosáhnout žádoucích rozměrů a tvaru výrobku pomocí nářadí a jiných pomůcek ručním obráběním Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Ohýbání a zkružování plechů, trubek, kovových tyčí a profilů na strojních ohýbačkách, zkružovacích aj. strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Změřit a orýsovat ploché a profilové materiály Praktické předvedení
b Nařezat materiál Praktické předvedení
c Nastříhat, nasekat a probít materiál Praktické předvedení
d Opilovat plochy rovinné, tvarové a spájené Praktické předvedení
e Rovnat a ohnout ploché a profilové materiály Praktické předvedení
f Zkružit plechy, trubky, kovové tyče a profily Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Rovnání kovů pod lisem a pomocí ohřevu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rovnat kovy pod lisem Praktické předvedení
b Rovnat kovy pomocí ohřevu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Tmelení ploch a broušení tmelených ploch

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Tmelit plochy Praktické předvedení
b Vybrousit tmelené plochy Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Ruční nanášení barvy na kovové materiály máčením, štětcem nebo válečkem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nanést barvy na materiál máčením Praktické předvedení
b Nanést barvy na materiál štětcem nebo válečkem Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=211&kod_sm1=37).

 

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání operací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině.

VÍTKOVICE, a. s.

VÍTKOVICE GEARWORKS, a. s.

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a. s.

VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŚKOLA