Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Dekoratér
Platnost standardu: Od 24.10.2014 do 20.10.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.8.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických dokumentech včetně čtení výkresů pro zhotovování dekorací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst nákresy a výkresy konkrétního výrobku, včetně 3D zobrazení, prokázat znalost měr v metrické soustavě Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat styly a charakteristiky jednotlivých stylů na předložených obrazech a fotografiích Ústní ověření
c Popsat dekorace na fotografii včetně způsobu jejich zhotovení Ústní ověření
d Vysvětlit a popsat předepsaný způsob dekorování, zavěšování a umísťování státních a jiných vlajek a symbolů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Návrh dekorace a naskicování jednotlivých částí dekorace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit ideový návrh dekorace dle příslušných požadavků zadavatele a respektování stylů Praktické předvedení a ústní ověření
b Změřit v zadaném prostoru realizace potřebné rozměry a vypočítat rozměry materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout a naskicovat jednotlivé části dekorace Praktické předvedení a ústní ověření
d Zhotovit zjednodušenou technickou dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Přípravné práce pro zhotovování interiérových nebo exteriérových dekorací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uspořádat pracoviště podle potřeby manipulace s materiálem, podle postupu práce a připravit pomůcky pro konkrétní výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat základní materiály a technologie zpracování pro určitý návrh, design, styl a uplatnění Praktické předvedení a ústní ověření
c Vybrat plnicí a pomocné materiály dle funkce, designu, uplatnění, stylu Praktické předvedení a ústní ověření
d Vytvořit šablony, nářezové a střihové plány výrobků podle změřených rozměrů a skic Praktické předvedení a ústní ověření
e Při sestavování střihového plánu respektovat vzor a směr textilie, srážlivost materiálu a přídavky na švy Praktické předvedení a ústní ověření
f Při sestavování střihového plánu usně prohlédnout a posoudit s vyloučením vad Praktické předvedení a ústní ověření
g Stanovit spotřebu všech materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
h Vypracovat rozpočet a prezentovat návrh ve vazbě na rozpočet Praktické předvedení a ústní ověření
i Objasnit postup práce a způsob zpracování, obhájit kvalitu materiálů pro dané použití Ústní ověření
j Vybrat stroje, nástroje, zařízení, nářadí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční a strojové dělení plošných dílů v čalounické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vystřihnout nebo vyříznout díly podle šablony nebo dle zakresleného střihu Praktické předvedení a ústní ověření
b Pomocí ručních řezacích strojků rozdělit zadaný materiál v souladu se zásadami BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zhotovování dílů a výrobků na šicích strojích, ruční šití

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést základní seřízení stroje při dodržení zásad BOZP, zkontrolovat funkčnost a čistotu, nastavit parametry seřízení odpovídající zpracovávanému materiálu, vybrat vhodné nitě, velikost a druh jehly k zhotovovanému výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést zadané operace na šicích strojích v souladu s BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
c Ručně dokončit výrobek, používat skrytý nebo jiný steh dle potřeby Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování a kompletace interiérových nebo exteriérových dekorací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést základní seřízení strojů, zkontrolovat funkčnost a čistotu, nastavit parametry seřízení odpovídající zpracovávanému materiálu při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
b Upravit dle potřeby plnicí a pomocné materiály Praktické předvedení a ústní ověření
c Spojit a slepit dílce dekorace v souladu se zásadami BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
d Zhotovit, zkompletovat všechny druhy dekorací při dodržování zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
e Upravit zhotovenou dekoraci nánosem nebo nástřikem barevnými nebo svítícími a dalšími efekty při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Instalování dekorací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit stavební konstrukci z hlediska instalace dekorací Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit způsob upevnění Praktické předvedení a ústní ověření
c Připravit podklad Praktické předvedení a ústní ověření
d Upevnit kotvicí elementy do stěn, stropu a podobného nosného systému k instalaci dekorace při dodržování zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
e Instalovat zadané dekorace a pohyblivé části seřídit a zkontrolovat jejich funkčnost při dodržování zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úprava stěn tapetováním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat tapetu ke zhotovené dekoraci Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit podklad stěny nebo stropu k tapetování Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozměřit a zformátovat tapetu dle potřeby a vzoru a nalepit na připravený podklad Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokládání koberců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat koberec ke zhotovené dekoraci Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozměřit koberec, položit a začistit u stěn Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Nakládání s odpady v čalounictví a dekoratérství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit vznik a druhy odpadů dřeva a dřevních materiálů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
b Objasnit vznik a druhy odpadů z výroby a zpracování pěnových polotovarů a prefabrikátů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
c Objasnit vznik a druhy odpadů kypřicích materiálů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
d Objasnit vznik a druhy odpadů potahových, dekoračních a technických textilií, usní, syntetických náhrad usní včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
e Definovat i jiné než přímé materiálové odpady (např. likvidace použitých nožů a nástrojů) Písemné a ústní ověření
f Roztřídit odpady vzniklé při výrobě nebo opravě zadaného výrobku a navrhnout jejich recyklaci a likvidaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Balení při výrobě dekorací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat a připravit vhodný balicí materiál Praktické předvedení a ústní ověření
b Zabalit dekoratérský výrobek nebo polotovar při dodržování BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce v čalounické výrobě a dekoratérství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat veškeré technické údaje Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypočítat potřebné údaje pro dekoratérskou práci Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat provozní evidenci a dokumentaci – dokumentace zakázky, evidence materiálu, spotřeby, odpadu apod. Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při zadávání úkolů se doporučuje zaměřit se zejména na precizní ověření všech odborných kompetencí.

 

Uchazeč zhotoví:

  1. návrh pro slavnostní instalaci s řasenou textilií s použitím státní vlajky, státních symbolů a vlajky EU a prakticky vytvoří plastický vzorek s řasenou textilií, rozměr vzorku 0,5 m x 0,5 m
  2. rozměří, zkrátí, upraví a namontuje garnýž na stěnu a popíše způsob montáže do jiných stavebních systémů
  3. skládanou roletu s palmetou a instaluje ji
  4. návrh pro svatební obřad na zahradě (exteriér), slavobránu a dekoraci pultu (stolku) pro oddávajícího a zhotoví svatební dekoraci pultu (stolku)
  5. přípravu povrchu stěny pod tapetování - roh místnosti (druh stěny dle výběru zkoušejícího) o rozměru š 0,5 m + 0,5 m , v 1,3 m; tapetování tapetou vhodnou do obytného prostoru včetně zvolení vhodného koberce, jeho pokládky a zalištování

 

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě provádění všech kompetencí a kvalitě zhotoveného výrobku a ke znalosti dekoratérských materiálů a ke znalosti údržby dekoratérských výrobků.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech čalouníků a dekoratérů

2G-spol. s r. o. - Přikrývky a polštáře

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy

Čalounictví Bednář