Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Pracovník prádelen a čistíren
Platnost standardu: Od 7.11.2012 do 10.6.2018
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v sortimentu usní a kožešin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozeznat základní druhy usní a zdůvodnit jejich použití Praktické předvedení s ústním ověřením
b Rozeznat základní druhy kožešin a zdůvodnit jejich použití Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Příjem usňových a kožešinových oděvů a výrobků v provozu chemické čistírny a provozu mokrého čištění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Postupovat při příjmu podle technologicky požadovaného toku znečištěných zakázek od zákazníka přes sběrny až do čistírny Praktické předvedení s ústním ověřením
b Vyplnit příjmový list, vysvětlit jednotlivé body příjmového listu Praktické předvedení s ústním ověřením
c Převzít usňový a kožešinový výrobek do čistírny a identifikovat poškození a vady při příjmu Praktické předvedení s ústním ověřením
d Značit zakázku, značit zjištěná poškození a vady Praktické předvedení
e Obsluhovat elektronická značkovací a čtecí zařízení Praktické předvedení s ústním ověřením
f Obsluhovat elektronické registrační zařízení pro registraci zakázek a tržeb Praktické předvedení s ústním ověřením
g Uskladnit znečištěné zakázky s přihlédnutím k druhu oděvů, druhu usně a kožešiny, stupně znečištění a požadované technologie čištění Praktické předvedení
h Dodržovat reklamační řád provozovny s přihlédnutím k problematice příjmu usní a kožešin Ústní ověření
i Dodržovat platné zákonné předpisy v oblasti objektivní odpovědnosti za vady, upozornit zákazníka na případnou nevhodnost požadované služby Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Třídění zakázek před čištěním a volba způsobu čištění usní a kožešin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Třídit zakázky podle sortimentu, stupně zašpinění, barvy a druhu usně a kožešiny Praktické předvedení s ústním ověřením
b Identifikovat symboly ošetřování a rozhodnout o jejich vlivu na volbu technologického procesu Praktické předvedení s ústním ověřením
c Rozhodnout o druhu použitého způsobu čištění, volit mezi perchloretylénem nebo jinými chemickými rozpouštědly nebo mokrým čištěním Praktické předvedení s ústním ověřením
d Třídit zakázky a uskladnit pro jednotlivé technologické metody čištění Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba technologického postupu chemického čištění usní a kožešin s použitím perchloretylénu nebo jiných chemických rozpouštědel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a předvést předdetašovací postupy Praktické předvedení s ústním ověřením
b Vytvořit náplň čisticího stroje s přihlédnutím k sortimentu, stupni zašpinění, barvě a druhu materiálu Praktické předvedení s ústním ověřením
c Zvolit technologický postup pro chemické čištění různých druhů usní a kožešin v perchloretylénu nebo v jiných chemických rozpouštědlech Praktické předvedení s ústním ověřením
d Stanovit počet a druh lázní, čas praní, teplotu a čas zpětného získávání perchloretylénu nebo jiných chemických rozpouštědel Praktické předvedení s ústním ověřením
e Stanovit vhodný zesilovací prostředek a jeho dávkování Praktické předvedení s ústním ověřením
f Stanovit jiné vhodné přídavné prostředky a jejich dávkování Praktické předvedení s ústním ověřením
g Stanovit vhodné postupy pro ochranu usní a kožešin před procesem chemického čištění Praktické předvedení s ústním ověřením
h Stanovit vhodný postup pro používání destilačního a filtračního zařízení chemického čisticího stroje Praktické předvedení s ústním ověřením
i Číst jednoduché schéma a návod k obsluze chemického čisticího stroje Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba technologického postupu mokrého čištění usní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a předvést předdetašovací postupy Praktické předvedení s ústním ověřením
b Vytvořit náplň pracího stroje s přihlédnutím k sortimentu, stupni zašpinění, barvě a druhu materiálu Praktické předvedení s ústním ověřením
c Zvolit technologický postup pro mokré čištění různých druhů usní Praktické předvedení s ústním ověřením
d Stanovit počet a druh lázní, čas praní, výšku hladiny, teplotu a čas praní, velikost otáček při praní a odstřeďování Praktické předvedení s ústním ověřením
e Stanovit vhodné prací prostředky a jejich dávkování Praktické předvedení s ústním ověřením
f Stanovit jiné vhodné přídavné prostředky a jejich dávkování Praktické předvedení s ústním ověřením
g Stanovit vhodné postupy pro ochranu usní před procesem mokrého čištění Praktické předvedení s ústním ověřením
h Stanovit vhodný technologický postup sušení usní, stanovit technologické podmínky sušení Praktické předvedení s ústním ověřením
i Číst jednoduché schéma a návod k obsluze pracího stroje a stanoviště pro sušení usní Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Chemické čištění usní a kožešin s použitím perchloretylénu nebo jiných chemických rozpouštědel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odměřit a dávkovat zesilovací a jiné prostředky Praktické předvedení s ústním ověřením
b Vizuálně kontrolovat připojení čisticího stroje na zdroje vody, páry, tlakového vzduchu a elektrického proudu Praktické předvedení s ústním ověřením
c Vložit připravenou náplň do čistícího stroje Praktické předvedení
d Nastavit požadované hodnoty technologických podmínek chemického čištění a spuštění procesu čištění usní a kožešin Praktické předvedení
e Obsluhovat čisticí stroj v manuálním nastavení a řešit nestandardní nebo krizové situace Praktické předvedení s ústním ověřením
f Obsluhovat počítačem řízený čisticí stroj, komunikovat s ostatními provozy čistírny a řešit nestandardní nebo krizové situace Praktické předvedení s ústním ověřením
g Použít destilační zařízení, filtrační zařízení rozpouštědla, vyčistit filtry, vyčistit lapač hrubých nečistot, vyčistit vzduchové filtry, obsluhovat odlučovač kontaktní vody, obsluhovat vzduchový filtr s náplní aktivního uhlí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Mokré čištění usní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odměřit a dávkovat prací a jiné prostředky Praktické předvedení s ústním ověřením
b Vizuálně kontrolovat připojení pracího stroje na zdroj prací vody, páry, tlakového vzduchu a elektrického proudu Praktické předvedení s ústním ověřením
c Vložit připravenou náplň do pracího stroje Praktické předvedení
d Nastavit požadované hodnoty technologických podmínek mokrého čištění a spustit proces čištění usní Praktické předvedení
e Obsluhovat prací stroj a řešit nestandardní nebo krizové situace Praktické předvedení s ústním ověřením
f Obsluhovat počítačem řízený prací stroj, komunikovat s ostatními provozy čistírny a řešit nestandardní nebo krizové situace při čištění usní Praktické předvedení s ústním ověřením
g Vyjmout náplň z pracího stroje a vložit náplň do sušicího stroje Praktické předvedení
h Nastavit požadované hodnoty technologických podmínek sušení v procesu mokrého čištění Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění různých druhů chemických úprav v rámci procesu čištění usní a kožešin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit vhodný poměr dotukovací složky při čištění usní a kožešin v perchloretylénu nebo v jiných chemických rozpouštědlech a vodě Praktické předvedení s ústním ověřením
b Odměřit a dávkovat dotukovací prostředek Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Třídění zakázek po procesu čištění usní a kožešin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat důvody pro opakované čištění usňových a kožešinových oděvů a výrobků Praktické předvedení s ústním ověřením
b Předvést detašovací postupy Praktické předvedení s ústním ověřením
c Rozhodnout o způsobu opakovaného čištění zakázky Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úpravy usní a kožešin po procesu čištění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést tvarování usňového oděvu párou a studeným vzduchem, rozhodnout a vysvětlit použité technologické podmínky Praktické předvedení s ústním ověřením
b Provést nástřik dotukovacími (domašťovacími) prostředky na usňové a kožešinové zakázce, zvolit vhodný prostředek, zvolit tlak vzduchu použitého na nástřik, ředit prostředky Praktické předvedení s ústním ověřením
c Provést rolování zakázky ve vyhřátém bubnu Praktické předvedení s ústním ověřením
d Provést tvarování a kartáčování po dotukování Praktické předvedení s ústním ověřením
e Zvolit technologický postup pro barvení usní, zvolit vhodnou barvu, ředit a míchat barvu, zvolit tlak vzduchu pro nástřik Praktické předvedení s ústním ověřením
f Provést barvení usňového dílce Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Žehlení usňových a kožešinových oděvů a výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit vhodný technologický postup žehlení usňových a kožešinových oděvů a výrobků Praktické předvedení s ústním ověřením
b Zvolit vhodné stroje pro žehlení zakázky Praktické předvedení s ústním ověřením
c Stanovit vhodné technologické podmínky žehlení zakázky na žehlicím stole (prkně), zejména teplotu a druh použité žehlicí plochy Praktické předvedení s ústním ověřením
d Stanovit vhodné technologické podmínky žehlení zakázky na napařovací tvarovací figuríně, zejména působení páry a průtočné množství tvarovacího vzduchu Praktické předvedení s ústním ověřením
e Obsluhovat žehlicí stůl (prkno), napařovací tvarovací figurínu, případně žehlicí lis, nastavit požadované technologické podmínky Praktické předvedení s ústním ověřením
f Žehlit usňový oděv včetně podšívky Praktické předvedení s ústním ověřením
g Kontrolovat vyžehlené zakázky a identifikovat chyby žehlení Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zprostředkování opravy a úpravy usňových a kožešinových oděvů a výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat opravitelná poškození usňových a kožešinových oděvů a výrobků a navrhnout způsob opravy Ústní ověření
b Vyplnit zakázkový list pro opravy a úpravy zakázek Praktické předvedení
c Označit poškozená místa, resp. místa určená k úpravě, a expedovat Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Balení usňových a kožešinových oděvů a výrobků a uskladnění v meziskladu vyčištěných zakázek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný způsob balení vyčištěných usňových a kožešinových oděvů a výrobků Praktické předvedení
b Třídit zakázky k expedici podle příjmových listů Praktické předvedení
c Obsluhovat elektronická značkovací a čtecí zařízení Praktické předvedení s ústním ověřením
d Obsluhovat balicí stroj, zabalit zakázky Praktické předvedení
e Vyplnit výdejní list a expedovat do meziskladu vyčištěných zakázek Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Expedice vyčištěných oděvů a výrobků z usní a kožešin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Postupovat při expedici oděvů a výrobků z usní a kožešin podle technologicky požadovaného toku vyčištěných zakázek z čistírny k zákazníkovi Ústní ověření
b Vyplnit výdejní list Praktické předvedení
c Obsluhovat elektronická značkovací a čtecí zařízení Praktické předvedení s ústním ověřením
d Odevzdat vyčištěné zakázky k expedici Praktické předvedení s ústním ověřením
e Obsluhovat elektronické zařízení pro registraci zakázek a tržeb Praktické předvedení s ústním ověřením
f Vyplnit reklamační list Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zásad ochrany životního prostředí při procesu chemického čištění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Použít povinná zařízení chemického čisticího stroje pro ochranu životního prostředí (např. čidla obsahu perchloretylénu, filtrační zařízení s náplní aktivního uhlí, filtrační zařízení pro kontaktní vodu, zabezpečení stroje proti ekologickým haváriím apod.) Praktické předvedení
b Provést regeneraci absorpčního zařízení s náplní aktivního uhlí Praktické předvedení s ústním ověřením
c Provést řešení simulované ekologické havárie – úniku perchloretylénu do záchytné vany stroje Praktické předvedení
d Vést předepsanou provozní evidenci chemického čištění Praktické předvedení s ústním ověřením
e Identifikovat a hlásit simulovanou poruchu čisticího stroje Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v provozech prádelen a čistíren

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik úrazů elektrickým proudem Praktické předvedení s ústním ověřením
b Dodržovat zásady bezpečnosti práce s elektrickými stroji a zařízeními Praktické předvedení s ústním ověřením
c Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik úrazů popálením nebo opařením Praktické předvedení s ústním ověřením
d Dodržovat zásady bezpečnosti práce s tepelnými stroji a zařízením Praktické předvedení s ústním ověřením
e Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik úrazů souvisejících s nebezpečnými chemickými látkami Praktické předvedení s ústním ověřením
f Dodržovat zásady bezpečnosti práce s nebezpečnými chemickými látkami Praktické předvedení s ústním ověřením
g Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik požáru Praktické předvedení s ústním ověřením
h Dodržovat zásady požární prevence a postup činností při vzniku požáru Praktické předvedení s ústním ověřením
i Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik ostatních úrazů (např. úrazy pohybujícími se částmi strojů, pádem z výšky apod.) Praktické předvedení s ústním ověřením
j Dodržovat zásady bezpečnosti práce pro předcházení vzniku ostatních úrazů Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění hygienicko-sanitační činnosti v čistírenských provozech a dodržování hygienických předpisů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat hygienické předpisy v kritických místech čistírenského provozu Praktické předvedení s ústním ověřením
b Dodržovat hygienické předpisy a zásady osobní hygieny Praktické předvedení s ústním ověřením
c Provést sanitaci provozu, strojů a zařízení Praktické předvedení s ústním ověřením
d Dodržovat zásady práce se silně kontaminovanými zakázkami Praktické předvedení s ústním ověřením
e Dodržovat zásady ochrany zdraví při práci Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=30919&kod_sm1=29).

Autorizovaná osoba zpracuje seznam strojového vybavení (používaných strojů a zařízení v rozsahu hodnoticího standardu) a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu před zkouškou.

Ověřování by mělo být pokud možno spojeno v navazující činnosti vedoucí k úplnému zhotovení služby čištění usní a kožešin. Konkrétní skladbu zakázky určí zkoušející.

Uchazeč bude vyzván, aby v případě ústního vysvětlení stručně vysvětlil definici pojmu, jeho uplatnění v praxi, podmínky a příklady použitého technologického procesu. V případě požadavku nakreslení schématu tak uchazeč učiní formou náčrtu na předem označený list čtverečkovaného papíru, přičemž není třeba používat pravítko ani jiné pomůcky.

Při ověřování odborných způsobilostí, zejména formou praktického předvedení, je třeba přihlížet k dodržování hygienických pravidel a zásad vedoucích k naplňování podmínky bezpečnosti práce v prádelnách a čistírnách oděvů a prádla. Dále je třeba posuzovat hospodárné využívání zdrojů energie, vody a chemických přípravků, dodržování ekologických principů při provádění služby, bezpečné provádění všech úkonů a časové zvládání jednotlivých operací.

Pro hodnocení odborné způsobilosti Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v provozech prádelen a čistíren zkoušející sleduje uchazeče v průběhu plnění všech zadaných úkolů, tj. jak zásady zachovává při obsluze všech strojů a zařízení nebo při provádění souvisejících činností v provozu, kde se koná zkouška. Není požadováno zkoušet dodržování BOZP na samostatném úkolu.

Při hodnocení způsobu zhotovení služby bude provedeno výsledné hodnocení vizuálně i senzoricky, bude provedena obvyklá kontrola kvality vyprání nebo vyčištění, případně odstranění skvrn. Předmětem hodnocení bude i kreativita, manuální zručnost uchazeče a důraz bude kladen na bezpečnost práce a úsporu použitých prostředků.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace prádelen a čistíren

Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu