Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Obsluha železniční dopravní cesty
Platnost standardu: Od 28.4.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Železničář (37-52-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Vlakvedoucí osobní přepravy 37-015-H 3
Průvodčí osobní přepravy 37-016-H 3
Tranzitér 37-014-H 3
Posunovač 37-013-H 3
Vedoucí posunu 37-012-H 3
Vedoucí obsluhy nákladních vlaků 37-011-H 3
Staniční dozorce 37-005-H 3
Dozorce výhybek 37-006-H 3
Výhybkář 37-007-H 3
Signalista 37-008-H 3
Operátor železniční dopravy 37-009-H 3
Hradlář, Hláskař 37-010-H 3

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Obsluha železniční dopravní cesty (37-99-H/01) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Staniční dozorce 37-005-H 3
Dozorce výhybek 37-006-H 3
Výhybkář 37-007-H 3
Signalista 37-008-H 3
Operátor železniční dopravy 37-009-H 3
Hradlář, Hláskař 37-010-H 3

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
15.1.2010 6.7.2015 13.1.2010