Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace
Platnost standardu: Od 24.10.2014 do 10.6.2017
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 11.4.2017 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci a normách vnitřního vodovodu a kanalizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst zadané výkresy (vnitřních vodovodů a zařízení, stavební výkres, technická zpráva, situace, instalační výkres). Orientace v ČSN EN 806-1 až 5, ČSN EN 1717 a ČSN 75 5409 Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Číst zadané výkresy (vnitřní kanalizace a zařízení, stavební výkres, technická zpráva, situace, instalační výkres). Orientace v ČSN EN 12056-1 až 5, ČSN 75 6760 a ČSN EN 1610 Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zakreslit vedení vnitřních vodovodů a kanalizace podle ČSN 01 3450 Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Provést výpis materiálu ze zadané výkresové dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v materiálech pro potrubí, tvarovky, armatury a zařizovací předměty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy materiálů používaných pro vnitřní vodovody Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Vyjmenovat druhy materiálů používaných pro vnitřní vodovody a kanalizace Písemné ověření s ústním vysvětlením
c Vyjmenovat jednotlivé druhy armatur a zařízení pro montáž vnitřního vodovodu a kanalizace, jejich význam a použití Písemné ověření s ústním vysvětlením
d Vyjmenovat jednotlivé druhy zařizovacích předmětů, jejich význam a použití Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Návrh postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáž vnitřních vodovodů a kanalizace, armatur, zařizovacích předmětů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup montáže vnitřních vodovodů dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Navrhnout pracovní postup montáže vnitřní kanalizace dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Navrhnout pracovní postup montáže zařizovacích předmětů dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Navrhnout pracovní postup montáže armatur a zařízení dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Vyjmenovat nářadí a pracovní pomůcky potřebné k montáži vnitřního vodovodu a kanalizace, zařizovacích předmětů, armatur a zařízení Písemné ověření s ústním vysvětlením
f Vysvětlit BOZ při montáži vnitřního vodovodu a kanalizace Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření rozměrů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy používaných měřidel a způsob jejich použití Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Změřit a zapsat měřené délky, vnitřní a venkovní průměry potrubí Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Výpočty délkových změn potrubí a jejich kompenzace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat důvody délkových změn potrubí a vypočítat velikost délkové změny podle zadání Písemné ověření s výpočtem a ústním vysvětlením
b Popsat druhy kompenzací délkových změn potrubí a jejich použití Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění tlakových zkoušek vnitřních vodovodů a zkoušek těsnosti vnitřní kanalizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat zkušební podmínky pro provedení tlakové zkoušky vnitřních vodovodu a kanalizací Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Provést tlakovou zkoušku vnitřního vodovodu podle ČSN 75 5409 a ČSN EN 806-4 Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Provést zkoušku těsnosti vnitřní kanalizace podle ČSN 75 6760 Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Vypsat protokoly (zápisy) o tlakové zkoušce vnitřního vodovodu a zkoušce těsnosti vnitřní kanalizace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria nebo předložit platné osvědčení technika pro tlakové zkoušky vnitřních vodovodů.
3

Ruční zpracování a strojní obrábění instalatérských materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby ručního zpracování instalatérského materiálů Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Ručně zpracovat instalatérský materiál dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Popsat způsoby strojního obrábění instalatérského materiálů Písemné ověření s ústním vysvětlením
d Strojně obrábět instalatérský materiál dle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Spojování částí potrubí vnitřního vodovodu rozebíratelnými spoji

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy rozebíratelných spojů potrubí vnitřního vodovodu Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Provést rozebíratelné spoje potrubí vnitřního vodovodu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Spojování částí potrubí vnitřní kanalizace rozebíratelnými spoji

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy rozebíratelných spojů potrubí vnitřní kanalizace Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Provést rozebíratelné spoje vnitřní kanalizace dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Spojování částí potrubí vnitřního vodovodu nerozebíratelnými spoji

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy nerozebíratelných spojů potrubí vnitřního vodovodu Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Provést nerozebíratelné spoje potrubí vnitřního vodovodu lisováním dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Spojování částí potrubí vnitřní kanalizace nerozebíratelnými spoji

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy nerozebíratelných spojů potrubí vnitřní kanalizace Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Provést nerozebíratelné spoje potrubí vnitřní kanalizace dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Spojování částí potrubí vnitřního vodovodu nerozebíratelnými spoji vyžadujícími zvláštní oprávnění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy nerozebíratelných spojů potrubí vnitřního vodovodu k jejichž provádění je třeba zvláštního oprávnění Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Provést spoj potrubí pájením naměkko dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Provést spoj potrubí polyfúzním svařováním dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Provést spoj měděného potrubí lisováním dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění a úpravy prostupů a drážek v různých druzích stavebních konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy stavebních konstrukcí, druhy prostupů a vedení potrubí v nich, uvést potřebné nářadí k provedení prostupů a drážek Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Provést prostupy a drážky pro rozvod potrubí v konstrukci Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Popsat druhy a způsoby utěsňování prostupů potrubí ve vztahu k protipožárnímu zabezpečení Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž vnitřního vodovodu a armatur

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit podmínky pro montáž vnitřního vodovodu a armatur dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Montovat vnitřní vodovod včetně armatur dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Připevnit vodovodní potrubí ke konstrukci dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž vnitřní kanalizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit podmínky pro montáž vnitřní kanalizace dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Montovat vnitřní kanalizaci dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Připevnit kanalizační potrubí ke konstrukci dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Popsat uložení kanalizačního potrubí v zemi dle zadání Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž zařizovacích předmětů a armatur

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit podmínky pro montáž zařizovacích předmětů a armatur dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Montovat zařizovací předměty a armatury dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Montáž technologických zařízení pro vnitřní vodovody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy technologických zařízení pro vnitřní vodovody Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Montovat zařízení dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Montáž technologických zařízení pro vnitřní kanalizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy technologických zařízení pro vnitřní kanalizace Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Montovat zařízení dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Údržba a opravy vnitřních vodovodů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyměnit vadné části potrubí dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Vyměnit vadné zařízení nebo armatury dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Opravit zařízení dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba a opravy vnitřní kanalizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Opravit vadné části vnitřního kanalizačního potrubí Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Dodatečně vysadit odbočky na potrubí Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Popsat způsoby a postup čištění kanalizace Písemné ověření s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování tepelných izolací potrubí vnitřního vodovodu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy a vlastnosti tepelných izolací používaných pro potrubí vnitřního vodovodu Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Zhotovit tepelnou izolaci potrubí a tvarovek vnitřního vodovodu dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Prokazování znalostí nakládání s materiály a odpady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Popsat označování výrobků z hlediska nebezpečných látek Písemné ověření
c Popsat vliv profesních činností na životní prostředí Písemné ověření
d Popsat způsoby skladování a manipulace s materiály Písemné ověření
e Popsat způsoby nakládání s odpady Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky smí uchazeč při zkoušce používat.

 

Uchazeč o Osvědčení o získání profesní kvalifikace Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace musí být držitelem následujících osvědčení:

 • osvědčení ZK 942 31 pro pájení naměkko
 • osvědčení ZK 15 P 2 pro polyfúzní svařování plastů
 • osvědčení Lisování mědi pro spojování potrubí z mědi nerozebíratelnými spoji.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=153&kod_sm1=41).

 

Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími prováděným pracím.

 

Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení technických norem v platném znění:

 • ČSN EN 806-1 až 5 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě. Části 1 až 5
 • ČSN EN 1717 Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem
 • ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody
 • TNI CEN/TR 16355 Doporučení pro prevenci zvyšování koncentrace bakterií rodu Legionella ve vnitřních vodovodech pro rozvod vody určené k lidské spotřebě
 • ČSN EN 12056-1 až 5 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy. Části 1 až 5
 • ČSN EN 752 Odvodňovací systémy vně budov
 • ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace
 • ČSN EN 476 Všeobecné požadavky na stavební dílce kanalizačních systémů
 • ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
 • ČSN 01 3450 Technické výkresy - Instalace - Zdravotnětechnické a plynovodní instalace

 

Metodické pokyny

Při praktickém ověřování jednotlivých kompetencí je třeba respektovat ustanovení platných technických norem a právních předpisů. Hodnocena je organizace práce, volba a dodržování předepsaných technologických postupů, volba a dodržování pracovních postupů, volba a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů PO a hygieny práce. Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení kvality provedení prací.

Vzhledem k charakteru některých pracovních činností je nutné při ověřování způsobilostí zajistit uchazeči pomoc další osoby (např. při manipulaci materiálu). V souvislosti se zadaným úkolem se doporučuje zabezpečit materiál, projektovou dokumentaci, předepsané technologické postupy a informační materiály (např. technické listy) související s hodnocenými činnostmi.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech topenářů a instalatérů ČR, Brno

HAMROZI s.r.o., Třinec

Lukas Building s.r.o., Hnojník

GR plynové služby s.r.o., Ostrava

Střední škola polytechnická Brno

Střední škola technických oborů, Havířov Šumbark

VRBA, s.r.o., Blansko