Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Obuvník pro zakázkovou výrobu
Platnost standardu: Od 26.7.2016 do 19.8.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 19.6.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technické dokumentaci v obuvnictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat se základní technickou dokumentací, provést její rozbor ve vztahu k předloženému výrobku Praktické předvedení
b Stanovit na základě technické dokumentace složení předloženého vzorku, pojmenovat jednotlivé dílce a komponenty Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit podle technické dokumentace vhodné stroje, na kterých bude konkrétní výrobek zhotovován Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality obuvnických polotovarů, materiálů a obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat obuvnický materiál nebo polotovar a posoudit jeho kvalitu ve vztahu k výrobě jednotlivých částí konkrétní obuvi podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu zhotoveného výrobku podle výrobní dokumentace a dílenského vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vytvoření modelů, střihů a šablon v obuvnictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit rozměry nohou podle vypracované metodiky a provést konstrukci pomocné sítě při modelování základního vzoru, písemně provést přesný záznam měr do objednávkového listu pro konstrukci pomocné sítě Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat zhotovení šablon jednotlivých dílců svršku pro konkrétní druh obuvi, zdůvodnit přídavky na zaklepávání záložky, ořez, zdůvodnit přídavky na šablonách Ústní ověření
c Popsat zhotovení zákresu sestavy svršku podle připravených šablon Ústní ověření
d Popsat konstrukci jednotlivých spodkových součásti a dílců podle stélky kopyta, vybrat stélku kopyta odpovídající požadavkům na stanovený druh obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, materiálů, strojů, zařízení, nástrojů a technologických podmínek pro výrobu obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit postup práce přípravných operací při montáži svršku obuvi z různých materiálů, popsat zvolený postup práce u kompletování, barvení, kosení, vyztužování Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit druh předloženého materiálu a způsob jeho využití při výrobě konkrétní části obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést práci se speciálními obuvnickými ručními nástroji, nářadím a zařízením na konkrétním materiálu nebo polotovaru Praktické předvedení
d Stanovit podmínky pro pracovní operace spojování vrchových a podšívkových součástí a dílců Praktické předvedení
e Popsat technologický postup u jednotlivých prací s ohledem na BOZP Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní seřizování, ošetřování a údržba obuvnických strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Seřídit stanovený stroj a zařízení potřebné k vykonání pracovní operace, prověřit jeho funkčnost Praktické předvedení
b Provést základní údržbu, ošetření, čištění a mazání stanoveného stroje s ohledem na dodržování zásad BOZP, jednotlivé úkony zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha obuvnických strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést určenou pracovní operaci na stanoveném obuvnickém stroji, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit pracovní operace při výrobě lepené obuvi, vyjmenovat a popsat funkci a účel strojů, které budou na jednotlivé operace použity Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zhotovování svrškových a spodkových dílců obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést vykrojení dílců svršku podle uvedeného návrhu Praktické předvedení
b Zhotovit spodkové dílce obuvi podle uvedeného návrhu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zhotovování svršku obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Okosit vrchové nebo podšívkové dílce pro konkrétní druh obuvi Praktické předvedení
b Provést spojení vrchových a podšívkových dílců šitím Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Napínání svršku obuvi na kopyta

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit výrobní způsob na předložené hotové obuvi a popsat operace přípravy svršku u daného výrobního způsobu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyztužit patní část svršku opatkem a vytvarovat ji Praktické předvedení a ústní ověření
c Ustředit svršek na kopyto, provést napínání svršku obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční nebo strojní spojování svrškových a spodkových dílců obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodnou technologii pro spojení svršku se spodkovými součástmi, zdůvodnit provedení podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Vytvarovaný svršek spojit s dílci spodku obuvi, provést montáž spodku obuvi podle zvoleného technologického postupu a zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Úprava vzhledu obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní operace při dokončování vzhledu obuvi Ústní ověření
b Provést konečnou kontrolu obuvi, posoudit její vzhled a porovnat ho s požadavky technických norem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Jednání se zákazníkem při výrobě zakázkové obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést příjem zakázky pro výrobu obuvi v souladu s platnou legislativou formou modelové situace Praktické předvedení
b Stanovit postup výpočtu ceny za výrobu zakázkové obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=101873&kod_sm1=30).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku obuvnické výroby. Ověřování kompetencí bude probíhat v reálném procesu zakázkové výroby dámské, pánské nebo dětské obuvi. Výrobní způsob, střih, materiály (vrchové, podšívkové, spodkové polotovary, komponenty) obuvi i množství určí autorizovaná osoba podle zaměření konkrétní obuvnické výroby a místa konání zkoušky.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Orientace v normách a v technické dokumentaci v obuvnictví, kritéria a) a b), druh výrobku a jeho parametry, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní obuvnické výroby a místa konání zkoušky.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Posuzování kvality obuvnických polotovarů, materiálů a obuvi, kritérium a), druh výrobku a jeho parametry, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní obuvnické výroby a místa konání zkoušky.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Základní seřizování, ošetřování a údržba obuvnických strojů a zařízení, kritérium a), typ stroje, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní obuvnické výroby a místa konání zkoušky.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Obsluha obuvnických strojů typ stroje, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní obuvnické výroby a místa konání zkoušky.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Zhotovování svrškových a spodkových dílců obuvi druh výrobku a jeho parametry, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní obuvnické výroby a místa konání zkoušky.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Ruční nebo strojní spojování svrškových a spodkových dílců obuvi druh výrobku a jeho parametry, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní obuvnické výroby a místa konání zkoušky.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Úprava vzhledu obuvi druh výrobku a jeho parametry, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní obuvnické výroby a místa konání zkoušky.

Autorizovaná osoba připraví u kompetence Jednání se zákazníkem při výrobě zakázkové obuvi, kritérium a), modelovou situaci z výrobního procesu zakázkové výroby dámské, pánské nebo dětské obuvi v návaznosti na ověřování kompetence.

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, dále ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu, k celkové kvalitě provedení, k používaným pracovním postupům a k samostatnosti při řešení jednotlivých kritérií. Při ústním ověřování kritérií je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání odborných znalostí.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká obuvnická a kožedělná asociace, Zlín

Leoš Duda- Leon SHOES

ORTO plus, s. r. o.