Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Úklidový pracovník vnitřních prostor
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Uplatňování a dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit, připravit a obléci pomůcky BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
b Prokázat znalost zásad první pomoci při otravách chemickými látkami, poleptání a popálení kůže, poranění kůže, zasažení očí Písemné ověření
c Vysvětlit bezpečnostní list u chemie Písemné a ústní ověření
d Manipulovat ručně s břemeny a stroji a vysvětlit zásady manipulace s nimi Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést správné techniky provedení úklidových prací, aby se předešlo zdravotním problémům v oblasti zad, beder, horních a dolních končetin Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit specifika práce ve výšce nad 1,5 m a podmínky pro její provádění Ústní ověření
g Vysvětlit postup řešení vzniklých havarijních situací (požár, únik chemie či odpadů, únikové plány) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Manipulace s chemickými a dezinfekčními látkami, přípravky a potřebnými ředicími pomůckami pro provádění úklidu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost zásad správné manipulace s chemickými koncentráty a naředěnými přípravky Písemné ověření
b Zvolit správné chemické a dezinfekční přípravky a nadávkovat je podle zadání oblasti úklidu, četnosti úklidu a případných speciálních požadavků klienta a zdůvodnit jejich výběr Praktické předvedení a ústní ověření
c Spočítat spotřebu a určit správné dávkování daných prostředků na jednu dávku, případně na denní dávku při zadání míry znečištění a materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba, kontrola a skladování pomůcek a strojů pro provádění úklidu ve zdravotnickém a nemocničním zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady dodržování BOZP při provádění úklidu ve zdravotnickém a nemocničním zařízení Ústní ověření
b Vysvětlit režim přenosu pomůcek z prostor do jiných prostor ve zdravotnickém a nemocničním zařízení Ústní ověření
c Uvést zásady kontroly strojů před prací a po práci Písemné a ústní ověření
d Popsat obsah a rozsah údržby úklidových pomůcek a strojů Písemné a ústní ověření
e Vysvětlit zásady správného a bezpečného skladování a uložení strojů a pomůcek Písemné a ústní ověření
f Vysvětlit a předvést manipulaci s elektrickým zařízením ve vztahu k nebezpečí úrazu elektrickým proudem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Identifikace základních materiálů podlah, nábytku, zařízení a volba vhodných technologických postupů dle harmonogramů prací ve zdravotnickém a nemocničním zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat materiály připravené v místě zkoušky Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat, které typy chemických prostředků je možné používat na dané materiály a které nelze používat z důvodu narušení nebo poškození materiálu ve zdravotnickém a nemocničním zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit a zdůvodnit správný technologický postup podle četnosti úklidu, typu prostor (lůžková oddělení, vyšetřovny, zákrokové sálky, operační sály, kontrolované zóny, lékařské pokoje atp.), druhu materiálu a míry znečištění Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění dezinfekce ve zdravotnickém a nemocničním zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Správně určit a zdůvodnit, které prostory a plochy jsou zahrnuty do infekčních oblastí ve zdravotnickém a nemocničním zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjmenovat a okomentovat dezinfekční účinné látky s příklady prostředků a použití v daných prostorách (infekční, neinfekční, společné) na daných plochách podle účinnosti Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit a orientovat se v dezinfekčním plánu (řádu) Ústní ověření
d Nadávkovat zadaný dezinfekční prostředek a aplikovat ho správným způsobem a technologickým procesem na určenou plochu ve zdravotnickém a nemocničním zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit doby působení dezinfekčních prostředků a okomentovat rizika spojená s nesprávnou aplikací, nedostatečnou dobou působení a dalších aspektů při použití dezinfekcí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění úklidu sociálních zařízení ve zdravotnickém a nemocničním zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné úklidové pomůcky a zkompletovat je, připravit, zkompletovat a zkontrolovat příslušné nástroje nebo stroje s ohledem na určený druh úklidu, danou četnost úklidu, materiál a míru znečištění Praktické předvedení a ústní ověření
b Identifikovat a vysvětlit barevné kódování (barevný program) Praktické předvedení a ústní ověření
c Uklidit jednu toaletu, jeden pisoár v rámci hygienického úklidu zdravotnických zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Uklidit jedno umyvadlo a jeden sprchový kout v rámci hygienického úklidu zdravotnických zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
e Uklidit jeden hygienický zásobník, jeden koš, jedno zrcadlo a ostatní zařízení v rámci hygienického úklidu zdravotnických zařízení (po jednom kuse) Praktické předvedení a ústní ověření
f Uklidit jednu skříňku a jednu lavičku v šatně včetně zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
g Vyčistit a ošetřit jednu kliku, jeden vypínač, jednu baterii, jeden světelný zdroj, jeden větrák, jeden parapet a jedno topení v rámci hygienického úklidu zdravotnických zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
h Uklidit obklady (minimálně 2 m²) a dlažby (podkladu v kabince minimálně 2,5 m²) v rámci hygienického úklidu zdravotnických zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění mopování tvrdých podlahových ploch ve zdravotnickém a nemocničním zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné úklidové pomůcky a zkompletovat je, připravit, zkompletovat a zkontrolovat příslušné nástroje nebo stroje s ohledem na určený druh úklidu, danou četnost úklidu, materiál a míru znečištění Praktické předvedení a ústní ověření
b Identifikovat a vysvětlit barevné kódování (barevný program) podle oblasti mopování Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést suché stírání podlahových ploch (minimálně 5 m²) ve zdravotnickém a nemocničním zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Mopovat různými mopy a popsat způsoby mopování v různých prostorách (na mokro minimálně 5 m², na vlhko minimálně 5 m²) ve zdravotnickém a nemocničním zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
e Mopovat dezinfekčním roztokem s dodržením zásad hygienického úklidu zdravotnických zařízení (minimálně 5 m²) Praktické předvedení a ústní ověření
f Vybrat správný vozík pro danou činnost a vysvětlit systém používání různých typů nemocničních vozíků (dvoukbelíkový systém, dezinfekční vany, mikrovláknové dezinfekční systémy atd.) Praktické předvedení a ústní ověření
g Vyčistit ručně podlahové plochy padem a kartáčem v rámci periodické údržby (kolem mopované plochy) ve zdravotnickém a nemocničním zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění strojního mytí, čištění a leštění podlahovým kotoučovým strojem a podlahovým automatem na tvrdých podlahách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné úklidové pomůcky a zkompletovat je, připravit, zkompletovat a zkontrolovat příslušné nástroje nebo stroje s ohledem na určený druh úklidu, danou četnost úklidu, materiál a míru znečištění Praktické předvedení a ústní ověření
b Identifikovat a vysvětlit barevné kódování (barevný program) podle oblasti mopování Praktické předvedení a ústní ověření
c Zdůvodnit, kdy se používá údržba podlahovým kotoučovým strojem a kdy podlahovým automatem, kdy provádět mytí, čištění a leštění padem a kdy kartáčem Ústní ověření
d Určit správné rychlosti otáček kotoučového stroje Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést strojní čištění podlahovým kotoučovým strojem s kartáčem a padem na tvrdých podlahách (minimálně 2 m²) včetně správného seřízení stroje Praktické předvedení
f Provést strojní mytí podlahovým automatem s kartáčem a padem na tvrdých podlahách (minimálně 2 m²) včetně správného seřízení stroje Praktické předvedení
g Provést ruční dočištění padem na tvrdých podlahách Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění údržby nábytku, zařízení a ploch do 1,5 m a nad 1,5 m ve zdravotnickém a nemocničním zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné úklidové pomůcky a zkompletovat je, připravit, zkompletovat a zkontrolovat příslušné nástroje nebo stroje s ohledem na určený druh úklidu, danou četnost úklidu, materiál a míru znečištění Praktické předvedení a ústní ověření
b Identifikovat a vysvětlit barevné kódování (barevný program) podle oblasti Praktické předvedení a ústní ověření
c Odstranit prach z vodorovných a svislých částí nábytku a zařízení do 1,5 m a nad 1,5 m (po jednom kuse) ve zdravotnickém a nemocničním zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Umýt a vlhce setřít vodorovné a svislé části nábytku a zařízení do 1,5 m a nad 1,5 m (po jednom kuse) ve zdravotnickém a nemocničním zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
e Vydezinfikovat části případně celky nábytku a zařízení (minimálně 1 m²) ve zdravotnickém a nemocničním zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění čištění a údržby kuchyňských a stravovacích prostor ve zdravotnickém a nemocničním zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné úklidové pomůcky a zkompletovat je, připravit, zkompletovat a zkontrolovat příslušné nástroje nebo stroje s ohledem na určený druh úklidu, danou četnost úklidu, materiál a míru znečištění Praktické předvedení a ústní ověření
b Identifikovat a vysvětlit barevné kódování (barevný program) Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést čištění a údržbu jedné mikrovlnné trouby, jedné varné konvice a jednoho kávovaru v různých režimech úklidu Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést čištění a údržbu a impregnaci nerezových částí zařízení v různých režimech úklidu (po jednom kuse - minimálně dřez, baterii) Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést čištění a údržbu jedné myčky v různých režimech úklidu Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést čištění a údržbu obkladů (minimálně 2 m²) a dlažeb (minimálně 2 m²) v různých režimech úklidu Praktické předvedení a ústní ověření
g Vysvětlit, kdo a za jakých podmínek může provádět čištění sifonů, odpadů chemickými přípravky ve zdravotnickém a nemocničním zařízení a popsat, jak při čištění postupovat Ústní ověření
h Vysvětlit, kdo a za jakých podmínek může provádět úklid ve stravovacím provozu zdravotnického a nemocničního zařízení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění úklidu a čištění chodeb, schodišť, podest

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné úklidové pomůcky a zkompletovat je, připravit, zkompletovat a zkontrolovat příslušné nástroje nebo stroje s ohledem na určený druh úklidu, danou četnost úklidu, materiál a míru znečištění Praktické předvedení a ústní ověření
b Identifikovat a vysvětlit barevné kódování (barevný program) Praktické předvedení a ústní ověření
c Uklidit a vyčistit podlahy chodeb v různých režimech úklidu (minimálně 3 m²) Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyčistit zábradlí v různých režimech úklidu (minimálně 1 m²) Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyčistit sokly, lišty, spodní a boční strany schodiště v různých režimech úklidu kolem uklízených schodů a podest Praktické předvedení a ústní ověření
f Uklidit a vyčistit jednu podestu v různých režimech úklidu Praktické předvedení a ústní ověření
g Uklidit a vyčistit schody a podstupnice v různých režimech úklidu (minimálně 3 schody a minimálně 3 podstupnice) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění úklidu a údržby výtahů ve zdravotnickém a nemocničním zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné úklidové pomůcky a zkompletovat je, připravit, zkompletovat a zkontrolovat příslušné nástroje nebo stroje s ohledem na určený druh úklidu, danou četnost úklidu, materiál a míru znečištění Praktické předvedení a ústní ověření
b Identifikovat a vysvětlit barevné kódování (barevný program) Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést úklid a údržbu vnitřních stěn, podlahy, stropu jednoho výtahu v různých režimech úklidu ve zdravotnickém a nemocničním zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit specifika úklidu a dezinfekce výtahů pro infekční prostory Ústní ověření
e Vysvětlit specifika úklidu a údržby výtahů pro vozíčkáře a přepravu nemocných Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění čištění a údržby elektrozařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat a vysvětlit barevné kódování (barevný program) Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit chemické přípravky pro čištění elektrozařízení (vypínačů, zásuvek, el. a diagnostických přístrojů atd.) v různých režimech úklidu Praktické předvedení a ústní ověření
c Prokázat znalost bezpečnostních a zdravotních rizik spojených s čištěním a údržbou elektrozařízení Písemné ověření
d Provést čištění elektrozařízení (jednoho vypínače, jedné zásuvek, jednoho el. a diagnostického přístroje) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Třídění a nakládání s druhotnými odpady ve zdravotnických a nemocničních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat správné barevné kódování odpadů včetně infekčních Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit chemické přípravky pro čištění jedné odpadní nádoby včetně dezinfekce Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést správnou manipulaci s tříděným a infekčním odpadem v místě zkoušky Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit nakládání s odpady tekutými i tuhými – sběr, přemisťování, třídění, odstraňování (ve vztahu k tomu, kdo je původcem odpadu) a s ohledem na infekční odpady Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Organizace práce na pracovišti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit systém a body kontroly po vykonané práci v různých režimech úklidu a čištění Písemné a ústní ověření
b Provést kontrolu vykonané práce Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit způsob předání a převzetí ošetřených prostor nebo vykonané činnosti Ústní ověření
d Prokázat znalost podstaty systému práce ve dvojicích a v kolektivu Písemné ověření
e Prokázat znalost způsobu řešení konfliktních situací Písemné ověření
f Prokázat znalost uplatňování zásad a způsobu komunikace se zákazníkem a v pracovním týmu Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP -https://nsp.cz/jednotka-prace/uklidovy-pracovnik-admini#zdravotni-zpusobilost).

Uchazeč si ke zkoušce přinese kalkulačku, pracovní oděv a obuv.

 

Zkouška se může skládat ze dvou časově i prostorově oddělených částí, praktické a teoretické. Autorizovaná osoba rozpracuje kritéria podrobně podle charakteru konkrétních zadaných úkolů, podle typů povrchů, zařizovacích předmětů, nábytku atd. Uchazeči budou zadány činnosti, které pokryjí všechna prakticky ověřovaná kritéria profesní kvalifikace, jejichž splnění realizuje.

 

Hodnocení bude zaměřeno na dodržení technologických postupů, na zručnost při provádění úkonů a na výslednou kvalitu práce.

Při hodnocení budou posuzovány:

 • Kvalita provedené práce a znalost navázání jednotlivých postupů

 • Dodržení požadavků zadání, pokynů výrobců strojů, chemických prostředků a úklidových pomůcek

 • Technické provedení úklidu a čištění, estetický vzhled uklízených a čištěných ploch podle zadání

 

Při ověřování kritérií způsobem "praktické předvedení a ústní ověření":

 • je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, k dodržování předpisů, ke kvalitě provedené práce i k časovému hledisku zvládání operací

 • se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení

 

Při ověřování kritérií způsobem "ústní ověření":

 • uchazeč ústně odpoví na zadané otázky

 

Při ověřování kritérií způsobem "písemné ověření" autorizovaná osoba připraví test.

Pravidla pro test:

 • ke každému kritériu hodnocení připraví autorizovaná osoba minimálně 3 uzavřené otázky tak, aby bylo možno vygenerovat více variant testů

 • v testu pro jednotlivého uchazeče ke každému kritériu hodnocení musí být minimálně 2 otázky (tj. celkem minimálně 12 otázek v testu)

 • uchazeč u dané otázky bude vybírat z 3 možných odpovědí, z nichž pouze 1 bude správná

 • za úspěšné splnění testu se považuje 80% správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium hodnocení musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek

 

Při ověřování kritérií způsobem "písemné a ústní ověření":

 • ke každému kritériu hodnocení připraví autorizovaná osoba minimálně 1 otevřenou otázku (tj. celkem minimálně 5 otázek v zadání)

 • uchazeč otázku písemně zodpoví a ústně dovysvětlí nebo doplní odpovědi

 

 

U odborné kompetence Manipulace s chemickými a dezinfekčními látkami, přípravky a potřebnými ředicími a aplikačními pomůckami,

kritérium c) a d) autorizovaná osoba připraví minimálně jedno zadání, na základě kterého uchazeč splní daná kritéria.

 

U odborné kompetence Identifikace základních materiálů podlah, nábytku, zařízení a volba vhodných technologických postupů dle harmonogramů prací,

kritérium a) autorizovaná osoba připraví vzorky materiály, na základě kterých uchazeč splní dané kritérium.

 

U odborné kompetence Provádění dezinfekce ve zdravotnickém a nemocničním zařízení,

kritérium d) autorizovaná osoba zadá přípravek a určí plochu, na základě kterých uchazeč splní dané kritérium.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká asociace úklidu a čištění, Praha

Irena Bartoňová Pálková - IP managering, Praha

Kaego, s. r. o., Jesenice - Osnice

OLMAN servis, s. r. o., Brno