Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Mechanik optických přístrojů a brýlové optiky
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnostních ustanovení a ochrany zdraví při práci, protipožárních předpisů a zásad ochrany životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pravidla bezpečnosti práce a protipožární předpisy související s výrobou, sestavením, seřízením a opravou brýlí a brýlové optiky a jejich součástí Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a předvést použití osobních ochranných pracovních pomůcek souvisejících s výrobou, sestavením, seřízením a opravou brýlí a brýlové optiky a jejich součástí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Orientace v normách a ve zdravotní a technické dokumentaci brýlových čoček a obrub

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst technické výkresy, zejména výkresy brýlí a brýlové optiky a jejich součástí, určit jejich tvar, rozměry a jejich dovolené úchylky, jakost povrchu, materiál, druh polotovaru Praktické předvedení
b Číst technologické postupy výroby brýlí a brýlové optiky a jejich součástí, vyčíst z nich pořadí technologických operací a základní údaje pro jejich provedení Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyčíst z dodané zdravotní dokumentace údaje potřebné pro zhotovení, úpravu a opravu brýlí konkrétního zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
d Získat z norem a strojnických tabulek informace o součástech brýlí a brýlové optiky, číselných hodnotách úchylek, vlastnostech materiálů, technologických podmínkách obrábění Praktické předvedení
e Vyhledávat údaje v prodejním ceníku brýlových čoček, v katalozích brýlových skel, katalozích náhradních dílů brýlové optiky Praktické předvedení
f Vyplnit zakázkový list a provést celkové kalkulace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření optické mohutnosti čoček, provádění zkoušek a přizpůsobování brýlí potřebám zákazníka

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole a měření optické mohutnosti čoček Praktické předvedení
b Změřit optickou mohutnost čočky Praktické předvedení
c Vyzkoušet vybranou nebo zákazníkem dodanou brýlovou obrubu Praktické předvedení
d Navrhnout úpravu či seřízení brýlové obruby podle výsledků provedené zkoušky Praktické předvedení
e Upravit brýlovou obrubu podle potřeb zákazníka Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a náhradních dílů pro provádění montáže, oprav a přizpůsobování brýlové optiky potřebám zákazníka

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit podle technologického předpisu nebo servisní dokumentace pořadí a způsob provedení technologických operací při výrobě, montáži, opravách a přizpůsobování brýlí a brýlové optiky potřebám zákazníka Praktické předvedení
b Zvolit podle technologického předpisu nebo jiného dokumentu postup práce ve vybrané technologické operaci při výrobě (úpravě), sestavení, seřízení či opravě brýlí a brýlové optiky a jejich součástí Praktické předvedení
c Zvolit samostatně nástroje, nářadí, pomůcky, pomocné hmoty, měřidla, náhradní součásti a strojní zařízení, potřebné k uskutečnění vybrané technologické operace při výrobě (úpravě), sestavení, seřízení a opravě brýlí a brýlové optiky a jejich součástí Praktické předvedení
d Zvolit samostatně technologické podmínky pro uskutečnění vybrané pracovní operace při výrobě (úpravě), sestavení, seřízení a opravě brýlí a brýlové optiky a jejich součástí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů a plastů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dosáhnout předepsaných rozměrů a tvaru součástí brýlí a brýlové optiky ručním obráběním a zpracováním Praktické předvedení
b Vrtat otvory do součástí brýlí a brýlové optiky s dodržením jejich předepsaného rozměru a hloubky Praktické předvedení
c Racionálně používat nástroje, nářadí a pomůcky pro ruční obrábění a zpracování kovů a nekovových materiálů Praktické předvedení
d Dodržet při ručním obrábění a zpracování kovů i nekovových materiálů pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Povrchová úprava kovových brýlových obrub nanášením kovových a nekovových povlaků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Samostatně stanovit druh a způsob povrchové úpravy součásti brýlí a brýlové optiky Praktické předvedení a ústní ověření
b Upravit součást brýlí a brýlové optiky nanesením kovového či nekovového povlaku a barvením Praktické předvedení
c Zkontrolovat senzoricky výsledek úpravy povrchu brýlí a brýlové optiky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Broušení a leštění optických dílů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Brousit funkční plochy brýlových čoček a optických součástí Praktické předvedení
b Leštit funkční plochy brýlových čoček a optických součástí Praktické předvedení
c Kontrolovat výsledky broušení a leštění funkčních ploch brýlových čoček a optických součástí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Spojování součástí pájením

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit součásti brýlí a brýlové optiky k měkkému či tvrdému pájení Praktické předvedení
b Spojovat měkkým pájením součásti brýlí a brýlové optiky Praktické předvedení
c Spojovat tvrdým pájením s použitím pájek ze slitin mědi a stříbra součásti brýlí a brýlové optiky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sestavování a montáž brýlí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Označit podle tvaru očnic brýlové obruby tvar obvodu brýlové čočky na její polotovar Praktické předvedení
b Oříznout tvar obvodu brýlové čočky podle označení Praktické předvedení
c Zabrousit obvod brýlové čočky a broušením vytvořit fazetu Praktické předvedení
d Namontovat zabroušené brýlové čočky do brýlové obruby Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravy brýlí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyměnit poškozenou brýlovou čočku Praktické předvedení
b Vyměnit poškozené části brýlové obruby nebo nahradit chybějící části brýlové obruby Praktické předvedení
c Upevnit uvolněné části brýlí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba nářadí, nástrojů a pomůcek používaných při výrobě a opravách přístrojů, zařízení a výrobků přesné mechaniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uložit, udržovat a podle potřeby upravit nástroje, nářadí a pomůcky používané při výrobě, montáži, opravách a seřizování brýlí a brýlové optiky Praktické předvedení
b Hospodárně použít, v případě opotřebení vyměnit nástroje, nářadí a pomůcky používané při výrobě, montáži, opravách a seřizování brýlí a brýlové optiky Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-optickych-pristr-d01e#zdravotni-zpusobilost).

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného produktu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Meopta-optika, s. r. o. Přerov

Střední škola technická, Kouřílkova 8, Přerov