Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Obsluha speciálního vozu pro čištění kanalizace

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Obsluha speciálního vozu pro čištění kanalizace (36-99-H/04) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Obsluha speciálního vozu pro čištění kanalizace 36-026-H 3