Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Operátor poštovního provozu

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Školní obory

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Manipulant poštovního provozu a přepravy (37-51-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Poštovní doručovatel/doručovatelka 37-017-H 3
Pracovník/pracovnice poštovní přepážky 37-019-H 3
Pracovník/pracovnice poštovní přepravy I 37-021-H 3
Pracovník/pracovnice vnitřní poštovní služby II 37-020-H 3

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Operátor poštovního provozu (37-99-H/04) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Poštovní doručovatel/doručovatelka 37-017-H 3
Pracovník/pracovnice poštovní přepážky 37-019-H 3
Pracovník/pracovnice poštovní přepravy I 37-021-H 3
Pracovník/pracovnice vnitřní poštovní služby II 37-020-H 3
Zobrazit historické