Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Štípač kamene
Platnost standardu: Od 28.4.2015 do 15.3.2021
Možnosti zkoušky: Podle tohoto standardu je možno zkoušet do 15.3.2021, pokud byl termín stanoven před 15.1.2021. Ostatní zkoušky se již zkouší podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technologických postupech ručního a strojního štípání kamene

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit technologické postupy při ručním a strojním štípání kamene Ústní ověření
b Vybrat a vysvětlit technologický postup odpovídající zadanému úkolu a druhu kamene Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Návrh pracovních postupů ručního a strojního štípání kamene

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy hornin vhodných pro štípání a uvést jejich vlastnosti Ústní ověření
b Navrhnout pracovní postup štípání kamene podle požadovaných parametrů výrobku a druhu horniny Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat tolerance štípaných výrobků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Štípání různých druhů kamene ručně a strojně na kostky, mozaiky, řemínky a další druhy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a popsat pracovní postup ručního štípání kamene podle požadovaných parametrů výrobku a druhu horniny Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit a popsat pracovní postup strojního štípání kamene podle požadovaných parametrů výrobku a druhu horniny Praktické předvedení a ústní ověření
c Ručně štípat kámen na výrobky podle zadání Praktické předvedení
d Připravit strojní zařízení k výkonu Praktické předvedení
e Umístit materiál do pracovního prostoru stroje Praktické předvedení
f Strojně štípat kámen podle zadání Praktické předvedení
g Popsat tolerance štípaných výrobků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba, obsluha a údržba nářadí, pracovních pomůcek a strojních zařízení pro štípání kamene

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit nářadí, pracovní pomůcky a strojní zařízení pro štípání kamene podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Obsluhovat a udržovat nářadí, pracovní pomůcky, strojní zařízení a manipulační prostředky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ruční a strojní manipulace s polotovary a hotovými výrobky při opracování a uskladnění kamene

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat prostředky pro ruční a strojní manipulaci při opracování a uskladnění kamene Ústní ověření
b Popsat postupy při manipulaci s polotovary a hotovými výrobky Ústní ověření
c Popsat vázací prostředky Ústní ověření
d Zvolit způsob manipulace s polotovary a hotovými výrobky při opracování a uskladnění kamene Praktické předvedení
e Manipulovat s polotovary a hotovými výrobky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

(odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=100245&kod_sm1=41)

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti na určitém úseku kamenické výroby.

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je kladen důraz:

  • na bezpečné provádění všech pracovních úkonů
  • organizaci práce
  • volbu postupu práce, používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek
  • dodržování předepsaných technologických postupů
  • kvalitu provedení zadaných pracovních úkonů
  • samostatnost při rozhodování
  • ekonomické hledisko při zpracování kamene

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Kamenické služby B. Chomout

Střední průmyslová škola kamenická a sochařská Hořice

Akademie, Vyšší odborná škola, gymnázium a Střední škola uměleckoprůmyslová

Světlá nad Sázavou - Lipnice

Kámen Engineering, s. r. o.

Kamenictví Foit, Praha