Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Zedník

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Úplná profesní kvalifikace Zedník (kód:36-67-H/01) je rozvíjena profesní kvalifikací Montér zateplovacích systémů (kód:36-022-H) .
Úplná profesní kvalifikace Zedník (kód:36-67-H/01) je rozvíjena profesní kvalifikací Montér výplní stavebních otvorů (kód:36-054-H) .

Školní obory

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Zedník (36-67-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací  nebo skupin profesních kvalifikací .

Zedník 36-020-H 3
Montér zdicích systémů 36-056-H 3
Omítkář 36-057-H 3

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Zedník (36-67-H/01) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací  nebo skupin profesních kvalifikací .

Zedník 36-020-H 3
Montér zdicích systémů 36-056-H 3
Omítkář 36-057-H 3