Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Dozorce depa
Platnost standardu: Od 14.10.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Provoz a ekonomika dopravy (37-41-M/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací  nebo skupin profesních kvalifikací .

Disponent mezinárodního zasilatelství 37-054-M 4
Vozmistr 37-046-M 4
Dozorce depa 37-033-M 4
Komandující 37-034-M 4
Logistik výroby 37-032-M 4
Logistik skladových operací 37-030-M 4
Logistik v dopravě a přepravě 37-031-M 4

Vztahy s dalšími kvalifikacemi