Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Pozlacovač rámař
Platnost standardu: Od 13.7.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příprava a úprava ploch lišt a rámů pro zlacení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit technologické postupy, použití vhodných materiálů a nářadí k přípravě podkladů pro polimentové a olejové zlacení Ústní ověření
b Provést úpravu podkladu pro polimentové a olejové zlacení Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyrobit a doplnit ornamenty z presovací masy na rámu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zlacení lišt a rámů ze dřeva na lesk a na mat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit poliment a nanést na křídový podklad Praktické předvedení a ústní ověření
b Položit zlatou nebo stříbrnou fólii Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyleštit rám nebo lištu achátem a provést pokostování v závislosti na profilu zlaceného rámu nebo lišty Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést matové zlacení konkrétního rámu nebo lišty technikou zlacení na poliment včetně přípravy podkladu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění povrchové úpravy lišt a rámů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit technologický postup bronzování na lesk a na mat Ústní ověření
b Vysvětlit postup povrchové úpravy lazurováním a pokostováním Ústní ověření
c Nanést izolační nátěry a fixáže na rám nebo lištu Praktické předvedení a ústní ověření
d Připravit nátěrové hmoty pro ruční stříkání rámů dle technologického postupu Praktické předvedení
e Předvést postup ručního stříkání rámů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zlacení lišt a rámů náhražkami drahých kovů, pokládání kovových fólií, zlacení práškovými kovy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést zlacení rámu nebo lišty metálem Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést zlacení rámu nebo lišty hliníkovou fólií Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést zlacení rámu nebo lišty práškovými barevnými bronzy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Patinování zlacených lišt a rámů a použití technik imitovaných materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postup při patinování zlacených lišt a rámů Ústní ověření
b Provést patinování zlaceného rámu nebo lišty Praktické předvedení
c Vysvětlit technologický postup a uvést materiály potřebné pro vytváření barevných technik, např. imitace zlacení na lesk tzv. waschgold, imitace dřeva Ústní ověření
d Předvést jednu zadanou techniku: fládrování, mramorování, krakelování, stínování nebo waschgold Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava strojních operací při dokončování lišt a rámů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup strojního stříkání na průběžné kabině Ústní ověření
b Připravit nátěrové hmoty dle technologického postupu Praktické předvedení
c Nastavit stříkací pistoli, tlaky, vodítka a zakládací zařízení pro lišty Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava na strojní zlacení lišt a rámů na zlatícím stroji

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit vytvarování zlatícího gumového válce na brusce dle profilu Praktické předvedení
b Předvést nastavení vodítek, zlatících hlav a teploty pro zlacení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/pozlacovac-ramar#zdravotni-zpusobilost).

Ověřování podle tohoto standardu by mělo představovat komplex navazujících činností vedoucích k dohotovení finálních produktů s využitím příslušných technologických postupů, technik, ručních nástrojů a strojního vybavení. Při ověřování kompetencí - zejména formou praktického předvedení - je třeba přihlížet především k dodržování požadavků BOZP, PO a dodržování technologické kázně. Při hodnocení hotových výrobků je třeba posuzovat kvalitu, přesnost provedení a uměleckořemeslné zpracování.

Pro uskutečnění zkoušky podle tohoto standardu autorizovaná osoba připraví nejméně 5 zkušebních vzorků rámů a lišt o délce nejméně 30 cm různé šířky a s různými reliéfními dekory v souladu s jednotlivými kritérii hodnocení.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Sylvie Kroupová - OSVČ, Restaurátorský ateliér Sylvie Kroupová, Kamenné Žehrovice

Eva Plánská - OSVČ, restaurátorka pozlacovačka

Štěpán Skalický - OSVČ, restaurátor pozlacovač a učitel praktického vyučování v oboru umělecké pozlacování na SOŠ uměleckořemeslné, Praha 9

Danuše Machátová - OSVČ, členka SRŘ a UŘ, Rudolfinea, o. s