Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Obuvník scénické a krojové obuvi
Platnost standardu: Od 15.1.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Určování a výběr materiálů ke zhotovení scénické obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit tři předložené vzorky kůží, vyjmenovat další základní materiály používané pro výrobu a opravy scénické obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat vlastnosti a způsoby zpracování materiálů používaných pro výrobu a opravy scénické obuvi Ústní ověření
c Vyjmenovat a rozeznat nástroje, nářadí a stroje potřebné k výrobě a opravám scénické obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
d Zařadit předložené tři vzory dobové obuvi do příslušného historického období Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit rozdíly scénické obuvi pro činohru, operu, balet Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zpracování střihu scénické obuvi podle návrhu nebo vzoru a odebraných rozměrů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odebrat rozměry nohy, provést měření a obkres chodidla, vybrat vhodné kopyto pro daný vzor a chodidlo Praktické předvedení
b Zhotovit střih dobové secesní obuvi podle návrhu nebo vzoru Praktické předvedení
c Stanovit pracovní postup výroby od výtvarného návrhu nebo vzoru po konečnou povrchovou úpravu zadané obuvi Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Práce s obuvnickými kopyty pro výrobu scénické obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat obuvnická kopyta podle tvaru a výšky podpatku Praktické předvedení
b Proměřit obuvnická kopyta podle odebrané míry Praktické předvedení
c Připravit napínací stélky a výztuže do obuvi Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba scénické obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Napnout (nacvikat) obuv na kopyta Praktické předvedení
b Zhotovit spodek obuvi – podešev, podpatky Praktické předvedení
c Dokončit celkovou povrchovou úpravu obuvi Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Oprava a údržba scénické obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit materiály, nástroje a pomůcky potřebné k běžné opravě předložené obuvi Praktické předvedení
b Opravit předloženou obuv Praktické předvedení
c Vytáhnout předloženou obuv na kopytech do šířky a do délky podle určené míry Praktické předvedení
d Vytáhnout předložené holínky podle určené míry Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Patinování a barvení obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Napatinovat předloženou obuv Praktické předvedení
b Nabarvit (nastříkat) předloženou obuv Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/obuvnik-scenicke-a-krojov#zdravotni-zpusobilost).

Uchazeč obdrží od autorizované osoby před zkouškou potřebné pracovní pomůcky nebo po dohodě s autorizovanou osobou si může přinést ke zkoušce své vlastní pracovní pomůcky (šídlo, jehly, kleště, nůžky). Před zahájením zkoušky uchazeč obdrží návrh obuvi od autorizované osoby. Může se jednat o výtvarný návrh nebo fyzický vzorek obuvi. Mezi scénickou obuv také patří obuv taneční, baletní, historická a krojová. Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce podle tohoto hodnoticího standardu obuvnické materiály, kopyta a obuv v souladu s jednotlivými kritérii hodnocení.

 

Kompetence: Určování a výběr materiálů ke zhotovení scénické obuvi, kritérium d) Zařadit předložené tři vzory dobové obuvi do příslušného historického období (například antika, renesance a rokoko).

Ověřování podle uvedeného standardu by mělo představovat komplex navazujících činností vedoucích k dohotovení finálního produktu s využitím příslušných technologických postupů a technik. Při ověřování kompetencí zejména formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k dodržování požadavků BOZP a dodržování technologické kázně.

Při hodnocení hotového výrobku je třeba posuzovat kvalitu, přesnost provedení a uměleckořemeslné zpracování.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Ateliéry a dílny ND

SOŠ a SOU Drtinova Praha

Rudolfinea, o. s.