Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Montér vzduchotechniky
Platnost standardu: Od 15.8.2013 do 28.6.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 29.4.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách, v technických podkladech a dokumentaci pro montáž a opravy vzduchotechnických zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst technické výkresy vzduchotechnického zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst projekční a technologickou dokumentaci vzduchotechnického zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat správnost předepsaného technologického postupu montáže a opravy vzduchotechnického zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, pomůcek a náhradních dílů pro provádění montáže a oprav vzduchotechnických zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit postup práce pro montáž a opravu vzduchotechnických zařízení Ústní ověření
b Zvolit pomůcky a nářadí pro provedení montáže a opravy vzduchotechnického zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit náhradní díly pro provedení opravy vzduchotechnického zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sestavování částí vzduchotechnických zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit jednotlivé součásti vzduchotechnických zařízení včetně zabudování do ocelových konstrukcí Praktické předvedení
b Montovat a demontovat těsnění vzduchotechnického zařízení Praktické předvedení
c Montovat a demontovat izolace vzduchotechnického zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční obrábění a zpracovávání kovových a nekovových materiálů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dosáhnout žádoucích rozměrů a tvaru ručním obráběním a zpracováním Praktické předvedení
b Používat racionálně nástroje, nářadí a pomůcky pro ruční obrábění a zpracování kovových a nekovových materiálů Praktické předvedení
c Využívat ruční mechanizované nářadí ke zvýšení produktivity práce ručního obrábění a zpracování kovových a nekovových materiálů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění údržby a oprav vzduchotechnických zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést běžnou údržbu a seřízení chodu vzduchotechnického zařízení Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
b Diagnostikovat poruchy vzduchotechnického zařízení Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
c Provést na základě diagnostikované poruchy opravu vzduchotechnického zařízení výměnou vadného dílu či skupiny (bloku) Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění funkčních zkoušek vzduchotechnických zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný způsob funkčních zkoušek vzduchotechnických zařízení podle dokumentace vzduchotechnického zařízení Písemné ověření s ústní obhajobou nad dokumentací
b Provést funkční zkoušku sestaveného vzduchotechnického zařízení Praktické předvedení
c Analyzovat a vyhodnotit výsledky zkoušky vzduchotechnického zařízení Písemné ověření s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=108&kod_sm1=37).

Uchazeč se musí před zkouškou prokázat platným svářečským průkazem pro svařování kovů podle ČSN 05 07 05 nebo dle ČSN EN 287-1.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného produktu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ZVVZ, a. s., Milevsko

ZVVZ-Enven Engineering, a. s., Milevsko

SOŠ a SOU Milevsko