Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Chovatel včel, zpracovatel včelích produktů
Platnost standardu: Od 7.11.2007 do 15.4.2013
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 30.8.2023 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Posuzování stavu a kvality včelích produktů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posuzování stavu a kvality včelích produktů vizuálně a organolepticky Praktické předvedení + slovní doprovod
b Posuzování stavu a kvality včelích produktů laboratorně Slovní vyjádření + praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria u zadaného včelího produktu.
3

Úprava a balení včelích produktů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat ošetřování medu od jeho vytočení až po balení do spotřebitelských obalů Slovní vyjádření
b Příprava medu k plnění do spotřebitelských obalů Praktické předvedení
c Uvést možnosti úpravy čistého včelího vosku pro další použití Slovní vyjádření
d Uvést možnosti kvalitního uchování pylu pro další použití Slovní vyjádření
e Uvést možnosti úpravy propolisu pro další použití Slovní vyjádření
Je třeba splnit kritéria (a + b + c) nebo (a + b + d) nebo (a + b + e).
3

Použití včelích produktů pro další výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést možnosti zpracování medu na výrobu medoviny Slovní vyjádření
b Předvést možnosti zpracování medu v pekařství a cukrářství Praktické předvedení + slovní vyjádření
c Předvést možnosti zpracování včelího vosku na výrobu svíček Praktické předvedení + slovní vyjádření
Je třeba splnit kritéria (a + b) nebo (a + c).
3

Expedice včelích produktů a výrobků z nich

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a prakticky zpracovat návrh označení výrobků z včelích produktů v souladu se zákonem a doplňujícími prováděcími předpisy Praktické předvedení + slovní vyjádření
b Vést prvotní evidenci Písemně + slovní vyjádření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, dodržování hygieny práce, jakož i ke kvalitě a časovému hledisku zvládání předváděných operací. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.

Na tvorbě standardu se podíleli