Vybrané obory kvalifikace


Vašemu výběru odpovídá 136 profesních kvalifikací

Název profesní kvalifikace Kód Platnost Úroveň
Agronom pícninář 41-097-M Platný 4
Agronom pro léčivé a aromatické rostliny 41-106-M Platný 4
Agronom pro obiloviny 41-070-M Platný 4
Agronom pro okopaniny 41-096-M Platný 4
Agronom pro olejniny 41-075-M Platný 4
Agronom pro pěstování chmele 41-105-M Platný 4
Agronom pro pěstování lnu a konopí 41-094-M Platný 4
Agronom zelinář 41-110-M Platný 4
Cvičitel koní pro hiporehabilitaci 41-130-M Platný 4
Cvičitel/cvičitelka jezdectví 41-128-M Platný 4
Doprava dříví 41-024-H Platný 3
Dopravce dříví 41-083-H Platný 3
Europodkovář 41-031-H Platný 3
Florista aranžér/Floristka aranžérka 41-125-M Platný 4
Florista/floristka 41-008-H Platný 3
Greenkeeper 41-131-H Platný 3
Hodnotitel/hodnotitelka koní 41-002-M Platný 4
Hodnotitel/hodnotitelka vína 41-057-H Platný 3
Chovatel a ošetřovatel /chovatelka a ošetřovatelka drůbeže a běžců 41-047-H Platný 3
Chovatel a ošetřovatel ovcí a koz 41-046-H Platný 3
Chovatel a ošetřovatel/chovatelka a ošetřovatelka prasat 41-045-H Platný 3
Chovatel a ošetřovatel/chovatelka a ošetřovatelka skotu 41-044-H Platný 3
Chovatel včel 41-035-H Platný 3
Chovatel vodní drůbeže 41-034-H Platný 3
Chovatel/chovatelka exotických ptáků 41-048-M Platný 4
Chovatel/chovatelka koní 41-017-H Platný 3
Chovatel/chovatelka okrasných a akvarijních ryb 41-003-H Platný 3
Chovatel/chovatelka savců pro zájmové chovy 41-081-M Platný 4
Chovatel/chovatelka terarijních zvířat 41-061-M Platný 4
Jezdec a chovatel dostihových koní 41-015-H Platný 3
Jezdec a chovatel sportovních koní 41-016-H Platný 3
Jezdec pro přípravu a testaci mladých koní 41-021-H Platný 3
Kočí 41-019-H Platný 3
Kočí v lesní těžbě 41-020-H Platný 3
Krajinář/krajinářka 41-038-H Platný 3
Květinář 41-037-H Platný 3
Kynolog chovatel 41-088-M Platný 4
Kynolog výcvikář (cvičitel) 41-089-M Platný 4
Lesní dělník v pěstební činnosti 41-084-E Platný 2
Lesní dělník/dělnice ve školkařství 41-085-E Platný 2
Lesní technik lesník pro pěstební činnost 41-055-M Platný 4
Lesní technik lesník pro těžební činnost 41-054-M Platný 4
Lesní technik myslivec 41-056-M Platný 4
Lesní technik pro obchod, expedici a dopravu dříví 41-062-M Platný 4
Lesní technik školkař 41-065-M Platný 4
Lesní technik taxátor 41-066-M Platný 4
Lesní technik/technička pro osvětovou činnost 41-058-M Platný 4
Líhňař 41-012-H Platný 3
Mechanizátor pro pěstební činnost 41-093-H Platný 3
Mechanizátor pro výrobu sazenic v lesních školkách 41-092-H Platný 3
Mechanizátor v zahradnických provozech 41-134-H Platný 3
Obsluha křovinořezu 41-080-E Platný 2
Obsluha mobilních štěpkovacích strojů 41-053-H Platný 3
Obsluha motorové pily 41-079-E Platný 2
Opravář lesnické těžební techniky 41-104-H Platný 3
Opravář lesnických těžebně-dopravních strojů 41-103-M Platný 4
Opravář malé zemědělské mechanizace 41-029-H Platný 3
Opravář pro pěstební a školkařskou techniku 41-101-H Platný 3
Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat 41-028-H Platný 3
Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin 41-027-H Platný 3
Opravář štěpkovacích strojů 41-102-H Platný 3
Opravářské práce v rostlinné výrobě 41-135-E Platný 2
Opravářské práce v živočišné výrobě 41-136-E Platný 2
Ošetřovatel/ošetřovatelka a prodejce zvířat pro zájmové chovy 41-078-H Platný 3
Ošetřovatel/ošetřovatelka koní 41-018-H Platný 3
Ovocnář 41-005-H Platný 3
Paznehtář 41-049-H Platný 3
Pěstební činnost a ochrana lesa 41-022-H Platný 3
Pěstitel chmele 41-095-H Platný 3
Pěstitel léčivých a aromatických rostlin 41-087-H Platný 3
Pěstitel základních plodin 41-043-H Platný 3
Podkovář specialista 41-040-M Platný 4
Pomocník podkováře 41-039-E Platný 2
Pracovník pro podpůrné agrotechnické činnosti v myslivosti 41-129-H Platný 3
Pracovník v manipulačních skladech dřevní hmoty 41-123-H Platný 3
Pracovník/pracovnice chovu pernaté zvěře 41-122-H Platný 3
Pracovník/pracovnice chovu spárkaté zvěře 41-121-H Platný 3
Pracovník/pracovnice pro rekondici a regeneraci velkých zvířat 41-138-M Platný 4
Pracovník/pracovnice pro zakládání travnatých ploch 41-117-H Platný 3
Producent krmného hmyzu 41-050-H Platný 3
Producent savců pro krmné a pokusné účely 41-051-H Platný 3
Pstruhař 41-013-H Platný 3
Ruční práce v produkčním zahradnictví 41-004-E Platný 2
Rybářský technik pro intenzivní chov ryb 41-119-M Platný 4
Rybářský technik rybníkář 41-118-M Platný 4
Rybníkář 41-011-H Platný 3
Sadovník 41-007-H Platný 3
Samostatný technik arborista 41-082-N Platný 5
Sběrač a trhač reprodukčního materiálu lesních dřevin 41-069-H Platný 3
Servisní technik zemědělské mechanizace 41-100-M Platný 4
Specializovaný poradce pro ochranu okrasných rostlin 41-133-T Platný 7
Specializovaný poradce pro ochranu rostlin v produkčním zahradnictví 41-132-T Platný 7
Stavitel automatických závlah 41-077-M Platný 4
Stavitel koupacích jezírek a biotopů 41-076-M Platný 4
Střihač ovcí 41-059-H Platný 3
Školkař 41-006-H Platný 3
Technický pracovník pozemkové evidence v lesním hospodářství 41-067-M Platný 4
Technický pracovník pro hmotný a investiční majetek v lesním hospodářství 41-068-M Platný 4
Technik arborista 41-063-M Platný 4
Technik květinář 41-116-M Platný 4
Technik množení rostlin 41-115-N Platný 5
Technik ovocnář 41-114-M Platný 4
Technik pro přípravu substrátů a hnojení 41-111-M Platný 4
Technik pro zpracování ryb 41-120-M Platný 4
Technik realizace a údržby zeleně 41-126-M Platný 4
Technik školkař 41-113-M Platný 4
Technik štěpkovacích strojů 41-107-M Platný 4
Technik těžebně-dopravních strojů 41-108-M Platný 4
Technik vinař 41-074-M Platný 4
Technik vinohradník 41-073-M Platný 4
Těžař dříví motomanuální 41-090-H Platný 3
Těžař dříví těžebně-dopravními stroji 41-091-M Platný 4
Těžba dříví těžebně-dopravními stroji 41-042-M Platný 4
Těžební činnost 41-023-H Platný 3
Údržba lesních cest 41-025-H Platný 3
Údržba veřejné zeleně 41-033-E Platný 2
Vazačské práce 41-032-E Platný 2
Vedoucí greenkeeper 41-001-M Platný 4
Vinohradník-vinař 41-010-H Platný 3
Výroba sazenic v lesních školkách 41-026-H Platný 3
Zelinář 41-009-H Platný 3
Zemědělský dělník/dělnice 41-086-E Platný 2
Zemědělský kovář 41-030-H Platný 3
Zemědělský mechanizátor pro rostlinnou výrobu 41-098-M Platný 4
Zemědělský mechanizátor pro živočišnou výrobu 41-099-M Platný 4
Zemědělský poradce pro ochranu rostlin 41-060-R Platný 6
Zemědělský poradce/zemědělská poradkyně pro ekologické zemědělství 41-137-R Platný 6
Zemědělský poradce/zemědělská poradkyně pro rostlinnou výrobu 41-052-N Platný 5
Zemědělský poradce/zemědělská poradkyně pro živočišnou výrobu 41-064-R Platný 6
Zootechnik/zootechnička pro chov drůbeže 41-112-M Platný 4
Zootechnik/zootechnička pro chov koní 41-124-M Platný 4
Zootechnik/zootechnička pro chov ovcí a koz 41-109-M Platný 4
Zootechnik/zootechnička pro chov prasat 41-072-M Platný 4
Zootechnik/zootechnička pro chov skotu 41-071-M Platný 4
Zpracovatel ryb 41-014-H Platný 3
Zpracovatel včelích produktů 41-036-H Platný 3