Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Zasazovač drahých kamenů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci a určení způsobu zasazení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat návrh šperku a stanovit možnou realizaci zasazení kamenů Praktické předvedení a ústní ověření
b Zdůvodnit vybraný způsob zasazení Ústní ověření
c Stanovit vhodný druh materiálu s ohledem na fyzikální vlastnosti kamene Praktické předvedení a ústní ověření
d Určit vhodné rozměry materiálu s ohledem na druh zasazení, velikost a výbrus kamene Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Stanovování kritérií kvalitního zasazení drahých kamenů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit princip bezpečného spojení materiálu a kamene Ústní ověření
b Stanovit opatření proti poškození kamene při zasazení Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit na předloženém vzorku způsob ukrytí nedostatků v pravidelnosti tvarů výbrusu kamene a vnitřních defektů na předloženém kameni při jeho zasazování Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyjmenovat případné nedostatky určitého druhu zasazení při nošení šperků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace ve způsobech zasazení drahých kamenů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit druhy šperků, pro které je konkrétní zasazení vhodné Praktické předvedení
b Vysvětlit příčiny, které by mohly způsobovat problémy se zasazením Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Posuzování proveditelnosti zasazení, upevňování šperku při zasazování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit možnost úspěšného provedení zasazení kamene s ohledem na konstrukci šperků Ústní ověření
b Předvést upevnění šperku při zasazování kamenů s ohledem na zabránění poškození kamene Praktické předvedení
c Vyjmout šperk z upevňovacích pomůcek s ohledem na teplotu, které může být daný druh kamene vystaven Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výběr a použití nářadí, nástrojů a pomůcek pro zasazování drahých kamenů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodné nářadí, nástroje a pomůcky pro daný druh zasazení Praktické předvedení a ústní ověření
b Naostřit nástroje Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zasazování do krapen a šatonů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést zasazení do drátových krapen Praktické předvedení
b Vysvětlit možnosti zasazení do plechových krapen Ústní ověření
c Provést zasazení do šatonů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zasazování do obrub

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zasadit kameny se spodkem do kónických obrub nebo do rovných obrub s rámečkem Praktické předvedení
b Zasadit kameny se spodkem do rovných obrub nebo do rovných obrub lisovaných se dnem kamenů se spodkem (lůžko ze sádry) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zasazování granátovými technikami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit zasazení používané v obrubové nebo nýtkové granátové technice Ústní ověření
b Provést zasazení používané v zrnkové granátové technice Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zasazování klenotnickými technikami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést zasazení zrnkovou technikou s okraji, popř. millgrifem Praktické předvedení
b Objasnit zasazení odkryté, tzv. abdek nebo jeho kombinace se zrnkovou technikou Ústní ověření
c Provést dekorativní vypichování geometrických obrazců Praktické předvedení
d Provést zasazení do "káreček" (se čtyřmi nebo dvanácti zrnky) Praktické předvedení
e Objasnit zasazení do klasického karmazírunku (přehrnutí okraje materiálu jako u obrub) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování hladkého zasazení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zasadit daný kámen zahlazováním materiálu pomocí jehel a hladítek do plochy Praktické předvedení
b Objasnit zaklepání kamenů u pánských prstenů Ústní ověření
c Objasnit zaklepání silných rovných obrub s rámečkem většinou pro tabulkové nebo čočkovcové výbrusy Ústní ověření
d Objasnit zasazení do stříšek Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Pro ověření odborné způsobilosti Orientace v technické dokumentaci a určení způsobu zasazení autorizovaná osoba připraví dokumentaci šperku - náušnic, prstenu nebo závěsu.

 

Pro ověření odborné způsobilosti Stanovování kritérií kvalitního zasazení drahých kamenů, kritérium hodnocení c) autorizovaná osoba připraví vzorek drahého kamene.

 

Pro ověření odborné způsobilosti Orientace ve způsobech zasazení drahých kamenů autorizovaná osoba připraví 5 fotografií šperků nebo 5 vzorků šperků s různými způsoby zasazení drahých kamenů.

 

Pro ověření odborné způsobilosti Posuzování proveditelnosti zasazení, upevňování šperku při zasazování autorizovaná osoba připraví polotovar šperku k zasazení drahých kamenů.

 

Pro ověření odborných způsobilostí Zasazování do krapen a šatonů, Zasazování do obrub, Zasazování granátovými technikami, Zasazování klenotnickými technikami a Zhotovování hladkého zasazení autorizovaná osoba připraví polotovary šperků pro provedení požadovaných druhů zasazení drahých kamenů.

 

Ověřování dle tohoto standardu by mělo představovat komplex navazujících činností vedoucích k finálnímu dohotovení produktů s využitím příslušných technologických postupů a technik. Při ověřování kompetencí, zejména formou praktického předvedení, je třeba přihlížet především k dodržování povinnosti pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci a dodržování technologické kázně.

Při hodnocení hotového výrobku je třeba posuzovat jeho kvalitu, přesnost provedení a estetické ztvárnění.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce uměleckořemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Marta Dostrašilová ‒ OSVČ

Jan Zubko – OSVČ

Jaroslav Prášil ‒ OSVČ

Rudolfinea, o. s.