Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zemědělský a zahradnický dělník , Vazačské práce
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zhotovování základních vazačských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit vázaný věnec Praktické předvedení
b Předvést navazování rostlinného materiálu jednotlivě i do svazků pro vypichovaný věnec Praktické předvedení
c Předvést techniku velké vypichované vazby do připravené podložky, například smuteční nebo dušičkovou kytici k položení na hrob Praktické předvedení
d Zhotovit vánoční svícen popřípadě jinou tematickou dekoraci s využitím suchého materiálu Praktické předvedení
e Zhotovit dárkovou kytici volně vázanou do spirály s přirozenými stonky Praktické předvedení
f Uplést velikonoční pomlázku s doplněním specifik velikonoční vazby Praktické předvedení a ústní ověření
g Vysvětlit základní zásady použití pracovních pomůcek, technických doplňků, chemických látek a nářadí s důrazem na pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i pravidel požární ochrany a předvést broušení nože a nůžek Praktické předvedení a ústní ověření
h Ošetřit dodaný živý materiál a připravit polotovary z nakoupeného doplňkového materiálu pro následné zadané užití Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Aranžování váz a misek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit aranžmá do vázy s určeným materiálem dle zadaných podmínek Praktické předvedení
b Zhotovit vypichované aranžmá do misky s určeným materiálem dle zadaných podmínek Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě výsledné práce.

Při používání chemických látek, zejména k prodloužení trvanlivosti květin, dezinfekci a bělení materiálů nebo různých laků, vosků a barev, nebo tavicí lepicí pistole, svíček, skleněných přízdob i pracovního nářadí (kleště, nože a nůžky, kladívka apod.) je třeba pracovat v souladu s ekologickými zásadami a pravidly BOZP a PO. Pravidla bezpečnosti práce je třeba zohlednit také ve vztahu k pořádku na pracovní ploše a zejména pod ní, aby nedošlo například k pořezání nebo píchnutí se o předměty skryté rostlinným materiálem, zapletení se do provázku spadlého na zem nebo uklouznutí po materiálu spadlém ze stolu apod. Ve vztahu k častým mokrým rukám při současném využívání elektrických spotřebičů, z nichž nejčastějším bývá lepicí pistole, je potřeba i v této oblasti vyžadovat mimořádnou opatrnost a důslednost vzhledem k pravidlům BOZP.

Při hodnocení kompetence Zhotovování základních vazačských výrobků, kritérií hodnocení d) a e) a u kompetence Aranžování váz a misek je při hodnocení potřeba zohlednit technické provedení a vhodnost zvolené techniky (například při navazování květů nebo lepení doplňků), dále zohlednění možnosti doplňovat vodu živým květinám, stabilitu konečného výrobku při přenášení, čistotu práce, respektování vlastností materiálu a přirozeného charakteru květin, rozložení barev a celkový dojem výsledné práce ve vztahu k její uplatnitelnosti v tržním prostředí.

 

Zadané podmínky v kompetenci Aranžování váz a misek jsou zejména zkoušejícím určená příležitost, ke které budou tematicky práce směřovány, velikost stolu a jeho povrch nebo podmínky, pro které je práce tvořena, jako například tmavý kout, jídelmí stůl nebo osluněná předsíň.

Zkoušející také vymezí rozsah rostlinného i neflorálního a pomocného materiálu, se kterým se bude při zkoušce pracovat. Je vhodné vybírat rozmanitý materiál tak, aby bylo možno ověřit zejména technické dovednosti uchazeče.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace zahradních společenstev

Střední zahradnická škola Ostrava

Střední škola zahradnická a technická Litomyšl

Květinářství – Květuše Lojdová

Petronila – květinové studio