Vybrané obory kvalifikace


Vašemu výběru odpovídá 24 profesních kvalifikací

Název profesní kvalifikace Kód Platnost Úroveň
Knihovník akvizitér 72-002-M Platný 4
Knihovník katalogizátor 72-003-M Platný 4
Knihovník pracovník správy fondů 72-004-M Platný 4
Knihovník specialista akvizitér 72-014-T Platný 7
Knihovník specialista katalogizátor 72-015-T Platný 7
Knihovník specialista metodik/knihovnice specialistka metodička 72-023-T Platný 7
Knihovník specialista pracovník správy fondů 72-016-T Platný 7
Knihovník specialista správce digitální knihovny 72-025-T Platný 7
Knihovník specialista v knihovně pro děti/knihovnice specialistka v knihovně pro děti 72-022-T Platný 7
Knihovník v knihovně pro děti 72-005-M Platný 4
Knihovník v přímých službách 72-006-M Platný 4
Pracovník/pracovnice monitoringu médií 72-013-M Platný 4
Referenční knihovník 72-007-M Platný 4
Referenční knihovník specialista 72-017-T Platný 7
Samostatný knihovník akvizitér 72-011-R Platný 6
Samostatný knihovník katalogizátor 72-008-R Platný 6
Samostatný knihovník metodik 72-020-R Platný 6
Samostatný knihovník pracovník správy fondů 72-012-R Platný 6
Samostatný knihovník správce digitální knihovny 72-018-R Platný 6
Samostatný knihovník v knihovně pro děti 72-021-R Platný 6
Samostatný referenční knihovník 72-009-R Platný 6
Samostatný systémový knihovník 72-019-R Platný 6
Správce/správkyně báze znalostí 72-001-R Platný 6
Systémový knihovník specialista/systémová knihovnice specialistka 72-024-T Platný 7