Qualification Standard

Authorising body: Ministry of Culture
Group of fields: Journalism, Library and Information Science
Occupation: Independent librarian
Validity of standard: From 21/10/2022
Qualification level: 6

Qualification Standard

Vocational competence Level

Knowledge and comprehension of the book market and production of other information sources

6

Knowledge and comprehension of the recently published titles

4

Processing the concepts, plans and programs in the field of librarianship and information services and systems

6

Providing the bibliographic and inquiry services from specialized sources in libraries

6

Creating the bibliographic and factual databases

6

Operating the automated library system

6

Searching the bibliographic and factual information from specialized sources and their verification

6

Formal textual analysis and text content analysis, quick reading

6

Professional communication with readers, users and customers in libraries

4

Creating the library content and system design, management and organization of specialized (sub) library collections and reading rooms in libraries

6

Keeping records, cataloguing and adjusting in libraries with the local sphere of activities

4

Processing the conception and system of activities to support children's reading in libraries

6

Processing the conception and education information system for children and youth in libraries

6

Following entities have contributed

The qualification standard was prepared by the Sector Council for Culture. It has been established and licensed for this activity by the Chamber of Commerce of the Czech Republic and the Confederation of Industry of the Czech Republic.

 

Entities represented in the following work group have contributed:

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP)

Národní knihovna ČR

Národní technická knihovna

Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Knihovna Antonína Švehly Ústavu zemědělské ekonomiky a informací

Městská knihovna Kutná Hora

Knihovna Kroměřížska

Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích