Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Agronom

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Úplná profesní kvalifikace Agronom (kód:41-99-M/12) je rozvíjena profesní kvalifikací Agronom pro pěstování lnu a konopí (kód:41-094-M) .
Úplná profesní kvalifikace Agronom (kód:41-99-M/12) je rozvíjena profesní kvalifikací Agronom pro pěstování chmele (kód:41-105-M) .
Úplná profesní kvalifikace Agronom (kód:41-99-M/12) je rozvíjena profesní kvalifikací Agronom pro léčivé a aromatické rostliny (kód:41-106-M) .

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Agronom (41-99-M/12) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Agronom pícninář 41-097-M 4
Agronom pro obiloviny 41-070-M 4
Agronom pro okopaniny 41-096-M 4
Agronom pro olejniny 41-075-M 4