Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Diagnostik vodárenských sítí

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Diagnostik vodárenských sítí (36-99-H/05) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Diagnostik kanalizační sítě 36-075-H 3
Diagnostik vodovodní sítě 36-076-H 3