Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Manažer velkoobchodního skladu
Platnost standardu: Od 14.1.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Manažer velkoobchodního skladu (66-99-R/05) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Manažer velkoobchodního skladu 66-013-R 6

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
28.1.2014 14.3.2020 28.1.2014