Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Nákupčí audio, video
Platnost standardu: Od 14.10.2015 do 19.8.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 19.6.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Výběr vhodných rozhlasových a televizních stanic a časů pro umístění reklamních spotů s ohledem na zadání klienta

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat brief (zadání) od klienta a dotázat se klienta na doplňující informace potřebné pro umístění reklamních spotů, které nebyly v zadání uvedeny Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Navrhnout a zpracovat výběr konkrétních rozhlasových médií včetně analýzy předností vybraných rozhlasových médií pro umístění reklamních spotů dle zadání klienta Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Navrhnout a zpracovat výběr konkrétních televizních médií včetně analýzy předností vybraných televizních médií pro umístění reklamních spotů dle zadání klienta Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování plánu nákupu rozhlasových a televizních médií na základě zadání klienta

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat mediální plán pro dané zadání Praktické předvedení
b Zdůvodnit výběr médií a načasování kampaně Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zpracování rozpočtů nákupu rozhlasových a televizních médií včetně vyjednání cen

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat jednotlivé položky rozpočtu Písemné a ústní ověření
b Popsat práci s jednotlivými položkami rozpočtu Ústní ověření
c Předvést způsob vyjednání ceny se zástupci médií včetně slev Praktické předvedení
d Zpracovat rozpočet nákupu rozhlasové kampaně Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Zpracovat rozpočet nákupu televizní kampaně Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v odborném mediálním názvosloví z oblasti rozhlasových a televizních médií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam zadaných odborných výrazů z oblasti nákupu rozhlasových médií Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit význam zadaných odborných výrazů z oblasti nákupu televizních médií Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Získávání aktuálních dat a informací z rozhlasových a televizních médií potřebných k rozhodování o umístění reklamních spotů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat v obecné rovině způsob získávání dat a informací z rozhlasových médií potřebných k rozhodování o umístění reklamních spotů Písemné a ústní ověření
b Popsat v obecné rovině způsob získávání dat a informací z televizních médií potřebných k rozhodování o umístění reklamních spotů Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit proces získávání dat potřebných k rozhodování o umístění reklamních spotů pro rozhlasový trh a jejich aplikaci do mediálního plánu Ústní ověření
d Vysvětlit proces získávání dat potřebných k rozhodování o umístění reklamních spotů pro TV trh a jejich aplikaci do mediálního plánu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.


Autorizovaná osoba připraví minimálně 5 modelových zadání kampaně pro ověření kompetencí:

- Výběr vhodných rozhlasových a televizních stanic a časů pro umístění reklamních spotů s ohledem na zadání klienta

- Zpracování plánu nákupu rozhlasových a televizních médií na základě zadání klienta

- Zpracování rozpočtů nákupu rozhlasových a televizních médií včetně vyjednání cen

- Získávání aktuálních dat a informací z rozhlasových a televizních médií potřebných k rozhodování o umístění reklamních spotů

Uchazeč si vylosuje jedno z minimálně 5 předložených modelových zadání kampaně.

Jednotlivé kompetence, znalosti a způsobilosti uchazeče jsou ověřovány při modelovém nákupu rozhlasových a televizních médií.

Při ověřování kompetence Orientace v odborném mediálním názvosloví z oblasti rozhlasových a televizních médií uchazeč vysvětlí význam 5 odborných výrazů zadaných autorizovanou osobou u každého z kritérií hodnocení.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro polygrafii, média a informační služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

C&COM Advertising, s. r. o.

Stanislav Červ, Holly

Smart-Point, s. r. o.