Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Obsluha obráběcích center v nábytkářské výrobě (33-99-H/19) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Obsluha obráběcích center v nábytkářské výrobě 33-057-H 3

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace Obsluha obráběcích center v nábytkářské výrobě (kód:33-057-H) souvisí s úplnou profesní kvalifikací Truhlář nábytkář (kód:33-99-H/07).