Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Elektromechanik pro slaboproud

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Na úplnou profesní kvalifikaci Elektrikář (kód:26-99-H/08) navazuje profesní kvalifikace Elektromontér fotovoltaických systémů (kód:26-014-H).
Na úplnou profesní kvalifikaci Elektrikář (kód:26-99-H/08) navazuje profesní kvalifikace Montér tepelných čerpadel (kód:26-012-H).
Na úplnou profesní kvalifikaci Elektrikář (kód:26-99-H/08) navazuje profesní kvalifikace Montér dobíjecích stanic pro elektromobily (kód:26-036-H).

Školní obory

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Elektrikář (26-51-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Montér elektrických instalací 26-017-H 3
Montér elektrických rozvaděčů 26-019-H 3
Montér elektrických sítí 26-018-H 3
Montér hromosvodů 26-021-H 3
Montér/montérka slaboproudých zařízení 26-020-H 3

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Elektrikář (26-99-H/08) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Montér elektrických instalací 26-017-H 3
Montér elektrických rozvaděčů 26-019-H 3
Montér elektrických sítí 26-018-H 3
Montér hromosvodů 26-021-H 3
Montér/montérka slaboproudých zařízení 26-020-H 3
Zobrazit historické