Vybrané obory kvalifikace


Vašemu výběru odpovídá 75 profesních kvalifikací

Název profesní kvalifikace Kód Platnost Úroveň
Autoelektrikář/autoelektrikářka elektrických systémů silničních motorových vozidel 26-096-H Platný 3
Autoelektrikář/autoelektrikářka elektropohonů silničních motorových vozidel 26-095-H Platný 3
Autoelektrikář/autoelektrikářka montáže elektrické výbavy silničních motorových vozidel 26-097-H Platný 3
Elektromechanik/elektromechanička kontroly kvality 26-069-H Platný 3
Elektromechanik/elektromechanička lanové dráhy 26-034-H Platný 3
Elektromechanik/elektromechanička měřicích, regulačních a automatizačních zařízení 26-043-H Platný 3
Elektromechanik/elektromechanička pro elektroenergetická rozvodná zařízení 26-085-H Platný 3
Elektromechanik/elektromechanička pro TZ 26-004-H Platný 3
Elektromechanik/elektromechanička pro výtahy 26-011-H Platný 3
Elektromechanik/elektromechanička světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť 26-028-H Platný 3
Elektromechanik/elektromechanička zabezpečovacích a sdělovacích zařízení 26-032-M Platný 4
Elektromechanik/elektromechanička zabezpečovacích systémů pro informační technologie 26-052-H Platný 3
Elektromontér/elektromontérka fotovoltaických systémů 26-014-H Platný 3
Elektromontér/elektromontérka pevných trakčních a silnoproudých zařízení 26-078-M Platný 4
Elektrotechnik kontrolor / elektrotechnička kontrolorka kvality 26-079-M Platný 4
Elektrotechnik výzkumný a vývojový pracovník / elektrotechnička výzkumná a vývojová pracovnice 26-024-M Platný 4
Elektrotechnik/elektrotechnička koncových vysokofrekvenčních zařízení 26-016-M Platný 4
Elektrotechnik/elektrotechnička měřicích přístrojů 26-029-M Platný 4
Elektrotechnik/elektrotechnička pro automatickou identifikaci RFID 26-033-M Platný 4
Elektrotechnik/elektrotechnička zkušebny elektrických strojů a přístrojů 26-068-M Platný 4
Instalatér/instalatérka soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů 26-074-M Platný 4
Letecký mechanik / letecká mechanička pro avioniku 26-087-M Platný 4
Mechanik/mechanička silničních vozidel s elektrickým a hybridním pohonem 26-094-H Platný 3
Mechatronik/mechatronička 26-022-M Platný 4
Montér/montérka bezdrátových sítí 26-054-M Platný 4
Montér/montérka dobíjecích stanic pro elektromobily 26-036-H Platný 3
Montér/montérka elektrických instalací 26-017-H Platný 3
Montér/montérka elektrických rozvaděčů 26-019-H Platný 3
Montér/montérka elektrických sítí 26-018-H Platný 3
Montér/montérka elektrorozvodných sítí 26-048-H Platný 3
Montér/montérka hromosvodů 26-021-H Platný 3
Montér/montérka inteligentních elektroinstalací 26-037-H Platný 3
Montér/montérka izolovaných vedení 26-038-H Platný 3
Montér/montérka kabelových technologií pro silnoproud 26-013-H Platný 3
Montér/montérka měření dodávky a spotřeby elektrické energie 26-091-H Platný 3
Montér/montérka měření v elektroenergetice 26-081-H Platný 3
Montér/montérka metalických kabelů 26-053-H Platný 3
Montér/montérka optických kabelů 26-055-H Platný 3
Montér/montérka prací pod napětím NN 26-039-H Platný 3
Montér/montérka prací pod napětím NN do 1000 V 26-049-H Platný 3
Montér/montérka slaboproudých metalických sítí 26-026-H Platný 3
Montér/montérka slaboproudých zařízení 26-020-H Platný 3
Montér/montérka smart grids pro rozvodné sítě 26-082-M Platný 4
Montér/montérka tepelných čerpadel 26-012-H Platný 3
Montér/montérka vnitřních ochran proti atmosférickým přepětím 26-071-H Platný 3
Obsluha skladování energie pomocí bateriových článků 26-084-H Platný 3
Operátor/operátorka horkovodních energetických zařízení 26-060-M Platný 4
Operátor/operátorka parních energetických zařízení 26-061-M Platný 4
Operátor/operátorka turbíny 26-075-M Platný 4
Programátor/programátorka PLC 26-064-N Platný 5
Samostatný elektrotechnik / samostatná elektrotechnička pro biomedicínské přístroje 26-027-R Platný 6
Samostatný elektrotechnik / samostatná elektrotechnička pro elektromagnetickou kompatibilitu 26-063-R Platný 6
Samostatný elektrotechnik / samostatná elektrotechnička pro elektrostatický výboj 26-045-R Platný 6
Samostatný elektrotechnik / samostatná elektrotechnička zkušebny elektrických strojů a přístrojů 26-067-N Platný 5
Samostatný elektrotechnik pracovník / samostatná elektrotechnička pracovnice řízení kvality 26-080-R Platný 6
Samostatný elektrotechnik projektant / samostatná elektrotechnička projektantka pro automatickou identifikaci RFID 26-046-R Platný 6
Samostatný elektrotechnik výzkumný a vývojový pracovník / samostatná elektrotechnička výzkumná a vývojová pracovnice 26-031-R Platný 6
Samostatný projektant / samostatná projektantka elektroenergetických sítí 26-041-R Platný 6
Samostatný projektant / samostatná projektantka elektroenergetických stanic 26-040-R Platný 6
Samostatný světelný technik / samostatná světelná technička 26-083-R Platný 6
Samostatný technik / samostatná technička scénického osvětlení 26-050-R Platný 6
Samostatný technik / samostatná technička zvuku 26-047-R Platný 6
Servisní pracovník/pracovnice mobilních komunikačních zařízení 26-086-H Platný 3
Servisní technik/technička bezdrátových sítí 26-059-M Platný 4
Servisní technik/technička metalických sítí 26-056-M Platný 4
Správce/správkyně sítí pro malé a střední organizace 26-002-M Platný 4
Stavbyvedoucí energetických zařízení 26-051-M Platný 4
Technik/technička inteligentních elektroinstalací 26-042-M Platný 4
Technik/technička inženýrinku 26-058-M Platný 4
Technik/technička měření v elektroenergetice 26-073-M Platný 4
Technik/technička optických sítí 26-057-M Platný 4
Technik/technička PC a periferií 26-023-H Platný 3
Technik/technička provozu malé elektrárny 26-070-M Platný 4
Technik/technička světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť 26-030-M Platný 4
Technik/technička údržby ochran 26-072-M Platný 4