Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Povolání: Číšník
Platnost standardu: Od 30.1.2024 do neomezeně
Možnosti zkoušky: Do 29.7.2024 lze zkoušet i podle předchozího standardu, pokud byl termín stanoven před 30.1.2024.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v základních způsobech obsluhy hostů a druzích gastronomických akcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé způsoby obsluhy hostů a uvést rozdíly mezi restauračním, kavárenským, barovým a slavnostním způsobem obsluhy hostů Ústní ověření
b Charakterizovat minimálně 4 druhy gastronomických akcí Ústní ověření
c Charakterizovat minimálně 4 typy gastronomických trendů Ústní ověření
d Charakterizovat zážitkovou gastronomii a tematické akce v gastronomii Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sestavování nabídky v odbytovém středisku gastronomického provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit restaurační jídelní lístek podle gastronomických pravidel Praktické předvedení a ústní ověření
b Sestavit tříchodové restaurační menu Praktické předvedení a ústní ověření
c Sestavit restaurační nápojový lístek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Uvádění hostů a poskytování pomoci při výběru z jídelního a nápojového lístku v odbytovém středisku gastronomického provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést hosty ke stolům Praktické předvedení a ústní ověření
b Představit nabídku pokrmů a nápojů a vhodně doporučit Praktické předvedení a ústní ověření
c Přijmout a zpracovat objednávku hosta Praktické předvedení a ústní ověření
d Řešit obvyklé i neobvyklé situace u stolu Praktické předvedení a ústní ověření
e Profesionálně jednat s hosty Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyřizování objednávek hostů v odbytovém středisku gastronomického provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systém evidence objednávek v odbytovém středisku gastronomického provozu Ústní ověření
b Předvést způsoby komunikace s výrobním střediskem gastronomického provozu Praktické předvedení a ústní ověření
c Převzít objednané pokrmy z výrobního střediska gastronomického provozu v dohodnutém množství a požadované kvalitě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Charakteristika a příprava nápojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit jednotlivé druhy alkoholických a nealkoholických nápojů podle jejich charakteristiky a způsobu podávání Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat jednotlivé kávové nápoje a další druhy teplých nápojů Ústní ověření
c Vysvětlit rozdělení jakostních tříd vín, včetně přívlastkových, dle zákona o vinohradnictví a vinařství ČR Ústní ověření
d Zvolit vhodné suroviny a připravit nápoje běžně zařazené na nápojovém lístku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Podávání pokrmů a nápojů jednoduchou obsluhou hostů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsloužit hosty v souladu se základními pravidly a technikou obsluhy hostů Praktické předvedení
b Použít vhodný inventář v souladu s jeho určením Praktické předvedení
c Komunikovat s hostem a dodržovat profesní etiku Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat a použít vhodná technologická zařízení pro konkrétní činnosti při obsluze hostů Praktické předvedení a ústní ověření
e Připravit jednu porci espressa, jednu porci cappuccina a provést jejich servis Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Podávání pokrmů a nápojů složitou obsluhou hostů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit menu pro slavnostní příležitost minimálně o pěti chodech včetně vhodného párování pokrmů s nápoji Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat obsluhu hostů při slavnostních příležitostech Ústní ověření
c Připravit pracoviště pro složitou obsluhu hostů, používat vhodný inventář Praktické předvedení
d Provést servis pokrmů a nápojů formou složité obsluhy hostů Praktické předvedení
e Provést servis vín v kategoriích bílé tiché víno, červené tiché víno a šumivé víno, včetně jejich popisu Praktické předvedení a ústní ověření
f Komunikovat s hostem a dodržovat profesní etiku Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat a použít vhodná technologická zařízení pro konkrétní činnosti při obsluze hostů Praktické předvedení a ústní ověření
h Uvést způsoby dohotovování pokrmů před hostem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Inkasování plateb od hostů v odbytovém středisku gastronomického provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat využití zúčtovací techniky při předání směny a při uzávěrce Ústní ověření
b Provést vyúčtování s hostem – připravit a předložit účet Praktické předvedení a ústní ověření
c Přijmout od hosta platbu a vyúčtovat ji s použitím různých forem platebního styku (například kartou, hotově, stravenkami) Praktické předvedení a ústní ověření
d Využít zúčtovací techniku Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat bezpečné způsoby zacházení s finanční hotovostí a ceninami Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba míchaných nápojů číšníkem/servírkou v odbytovém středisku gastronomického provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat přípravu míchaných nápojů a surovin pro jejich přípravu Ústní ověření
b Připravit na základě zadání jeden míchaný nápoj přímou cestou do skla Praktické předvedení
c Připravit na základě zadání jeden míchaný nápoj v šejkru nebo míchací sklenici Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha výčepních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkci výčepního zařízení a postup práce; obsluhovat výčepní zařízení včetně naražení sudu (kegu) Praktické předvedení a ústní ověření
b Ošetřit výčepní zařízení v souladu s hygienickými a technologickými normami Praktické předvedení a ústní ověření
c Načepovat dvě sklenice piva o obsahu 0,5 litru oběma styly (na hladinku a nadvakrát) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Organizování práce v gastronomickém provozu a při gastronomických akcích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit a zkontrolovat pracoviště na gastronomický provoz nebo na gastronomickou akci Praktické předvedení
b Navrhnout složení pracovního týmu a vytvořit pracovní plán pro gastronomický provoz nebo gastronomickou akci Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržet posloupnost prací v gastronomickém provozu a časový harmonogram Praktické předvedení
d Provést úklid pracoviště v souladu s hygienickými předpisy po ukončení gastronomického provozu nebo gastronomické akce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava a výzdoba slavnostních tabulí a prostor v oblasti gastronomického podnikání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout dispoziční řešení a výzdobu tabule podle charakteru gastronomické příležitosti a způsobu obsluhy hostů Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit výseč slavnostní tabule pro 2 osoby podle zadání s využitím vhodného inventáře Praktické předvedení
c Realizovat esteticky a nápaditě výzdobu prostor a tabule Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Skladování potravinářských surovin a nápojů v odbytovém středisku gastronomického provozu, vyhotovování dokladů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsoby skladování a ošetřování surovin a nápojů podle hygienických norem Ústní ověření
b Popsat technologická zařízení používaná při ošetřování a skladování potravinářských surovin a nápojů Ústní ověření
c Zkontrolovat a převzít požadované suroviny a nápoje Praktické předvedení
d Zhotovit doklady o přijmu a výdeji surovin a nápojů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha zařízení v odbytovém středisku gastronomického provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Za dodržení bezpečnostních zásad připravit k provozu technologická zařízení: chladicí zařízení, pákový kávovar, mlýnek na kávu, výčepní zařízení, barový mixér a myčku nádobí Praktické předvedení a ústní ověření
b Používat vhodná technologická zařízení pro konkrétní činnosti při obsluze bezpečně a ekonomicky (chladicí zařízení, pákový kávovar, mlýnek na kávu, výčepní zařízení, barový mixér a myčku nádobí) Praktické předvedení a ústní ověření
c Zabezpečit a ošetřit všechna výše uvedená technologická zařízení po ukončení provozu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění hygienicko-sanitační činnosti v odbytovém středisku gastronomického provozu, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat hygienické předpisy, osobní hygienu a zásady bezpečnosti potravin v průběhu pracovních činností ve středisku gastronomického provozu Praktické předvedení
b Dodržovat zásady bezpečnosti, hygieny práce a ochrany zdraví při práci a požární prevenci Praktické předvedení
c Rozlišit specifická bezpečnostní rizika související s manipulací se strojním vybavením a s výkonem pracovních činností v odbytovém středisku gastronomického provozu Praktické předvedení a ústní ověření
d Uplatňovat postupy založené na principu kritických bodů HACCP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajištění bezpečnosti hostů v odbytovém středisku gastronomického provozu, dodržování pravidel BOZP a PO

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat bezpečnostní pravidla spojená s ochranou majetku a zdraví hostů v odbytovém středisku gastronomického provozu Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se v pravidlech BOZP a dodržovat je Praktické předvedení a ústní ověření
c Orientovat se v pravidlech požární ochrany a dodržovat je Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/cisnik#zdravotni-zpusobilost).

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce písemnou formou sdělí, kde a jakým způsobem se uchazeč může informovat o svých povinnostech a průběhu zkoušky a které doklady/dokumenty musí uchazeč předložit bezprostředně před započetím zkoušky.

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a pevnou pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém bude zkouška probíhat.

2. Průběh zkoušky

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží zkoušejícímu průkaz totožnosti a případně další dokumenty opravňující k připuštění ke zkoušce uvedené v části 1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce.

Bezprostředně před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s jeho právy a povinnostmi v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb. a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zkoušející uzná, a tedy nemusí ověřovat, ty odborné způsobilosti, které byly již dříve u uchazeče ověřeny v rámci zkoušky z jiné profesní kvalifikace (nutno doložit osvědčením o získání profesní kvalifikace), a které jsou shodné svým rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné způsobilosti určují její jednotlivá kritéria a pokyny k realizaci zkoušky popsané v hodnoticím standardu. Zkoušející tyto odborné způsobilosti neuzná jako již ověřené, pokud by tím nebylo zajištěno řádné ověření ostatních požadavků stanovených tímto hodnoticím standardem (například při nutnosti dodržení technologických postupů a časové souslednosti různých činností).

Zkouška se koná v českém jazyce.

Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Jednotlivá kritéria se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se jak na proces, tak na výsledek.

Ověřování se provádí v odbytovém středisku gastronomického provozu, nebo gastronomické učebně, vždy výhradně s požadovaným materiálně-technickým vybavením.

Po celou dobu hodnocení je sledováno dodržování hygienických předpisů, předpisů bezpečnosti práce a techniky obsluhy, dodržování časového harmonogramu, estetická hlediska, profesionální chování.

Specifické pokyny k vybraným odborným způsobilostem a kritériím:

Odborná způsobilost Orientace v základních způsobech obsluhy hostů a druzích gastronomických akcí:

kritérium b) uchazeč charakterizuje minimálně 4 druhy gastronomických akcí (například recepce, cocktail, brunch, raut)

kritérium c) uchazeč charakterizuje minimálně 4 typy gastronomických trendů (například food pairing, front cooking, finger food, foodstyling, slow food, ethno food, taste waste, BIO food, fermentace, food truck, street food, bistra)

kritérium d) uchazeč charakterizuje zážitkovou gastronomii a tematické akce v gastronomii (například food festivaly, street food party, food&wine party)

Odborná způsobilost Sestavování nabídky v odbytovém středisku gastronomického provozu:

kritérium a) doporučený zdroj pro gastronomická pravidla je učebnice s akreditací MŠMT Stolničení, Gustav Salač

Odborná způsobilost Uvádění hostů a poskytování pomoci při výběru z jídelního a nápojového lístku v odbytovém středisku gastronomického provozu: roli hostů zastávají figuranti v minimálním počtu 2 osob, přičemž v roli figuranta může být zkoušející i uchazeč (v případě konání zkoušky více uchazečů najednou), který ověřování dané odborné způsobilosti v rámci zkoušky již konal.

kritérium d) za neobvyklou situaci lze považovat například změnu požadavku na tepelnou úpravu, pořadí servírovaných chodů, změnu přílohy, popřípadě náhlý problém s technickým vybavením restaurace

Odborná způsobilost Charakteristika a příprava nápojů:

kritérium b) uchazeč charakterizuje minimálně následující nápoje:

  • espresso, espresso lungo, cappuccino, caffè latte, latte macchiato

  • černý a zelený čaj a jeho přípravu ve formě sypaného čaje a monoporce

  • jeden další teplý nápoj (například čokoláda, grog)

kritérium c) vysvětlit rozdělení jakostních tříd vín, včetně přívlastkových dle zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)

kritérium d) minimální rozsah nápojů pro zkoušku, které bude uchazeč připravovat: 3 druhy balených nealkoholických nápojů, 3 druhy aperitivu, 3 druhy tuzemského vína (z toho minimálně jedno víno s přívlastkem), 1 druh šumivého vína, 3 druhy destilátu

Odborná způsobilost Podávání pokrmů a nápojů jednoduchou obsluhou hostů:

kritérium a) uchazeč provede servis minimálně 3 různých nápojů (například 1x nealkoholický nápoj, 1x pivo, 1x cappuccino) a servis 3 chodů pokrmů (servis pokrmů může být realizován pouze simulovaně s podrobným ústním popisem uchazeče)

Základními pravidly a technikou obsluhy se rozumí chování číšníka/servírky, používání inventáře při obsluze hostů (například tácky, plata, talíře, příručník) a technika sklízení inventáře. Doporučený zdroj pro základní pravidla a techniku obsluhy je učebnice s akreditací MŠMT Stolničení, Gustav Salač.

Odborná způsobilost Podávání pokrmů a nápojů složitou obsluhou hostů:

kritérium a) při sestavování menu vychází uchazeč výhradně ze surovin a nápojů připravených pro zkoušku

kritérium d) uchazeč provede servis 5 nápojů včetně kávy (například 1x aperitiv, 1x nealko nebo 1x pivo, 1x víno, 1x digestiv, 1x káva) a servis 5 chodů pokrmů (servis pokrmů může být realizován pouze simulovaně s podrobným ústním popisem uchazeče)

U servisu nápojů může uchazeč využít pouze nápoje, včetně vína, které jsou pro zkoušku připraveny.

Odborná způsobilost Výroba míchaných nápojů číšníkem/servírkou v odbytovém středisku gastronomického provozu:

kritérium b) zkoušející objedná u uchazeče jednoduchý dvousložkový koktejl (například Beton, Bavorák, Gin&tonic, Cuba Libre)

kritérium c) zkoušející objedná u uchazeče míchaný nápoj ze základní řady koktejlů dle IBA - The Unforgettables (například White Lady, Gin Fizz, Daiquiri, Dry Martini, Manhattan, Negroni, John Collins, Sidecar)

Odborná způsobilost Obsluha výčepních zařízení: před zahájením zkoušky je výčep kompletně připraven vyjma naraženého sudu (kegu), který uchazeč naráží při ověřování kritéria a).

kritérium c) je ověřováno společně s odbornými způsobilostmi Podávání pokrmů a nápojů jednoduchou obsluhou hostů, nebo Podávání pokrmů a nápojů složitou obsluhou hostů (záleží na uchazeči, zda zařadí pivo do svého slavnostního menu)

Odborná způsobilost Organizování práce v gastronomickém provozu a při gastronomických akcích:

kritérium a) uchazeč přebere 15 minut před zahájením zkoušky připravený prostor, inventář, suroviny a nápoje

kritéria c) a d) jsou ověřovány v průběhu celé praktické části zkoušky

Odborná způsobilost Příprava a výzdoba slavnostních tabulí a prostor v oblasti gastronomického podnikání:

kritéria b) a c) uchazeč realizuje přípravu (výseč) slavnostní tabule pro 2 osoby a pro servis sestaveného menu minimálně o pěti chodech

U této tabule budou následně provedeny všechny úkony servisu pokrmů a nápojů pro 2 osoby. Roli hostů zastávají figuranti v minimálním počtu 2 osob, přičemž v roli figuranta může být zkoušející i uchazeč (v případě konání zkoušky více uchazečů najednou), který ověřování dané odborné způsobilosti v rámci zkoušky již konal.

Odborná způsobilost Obsluha zařízení v odbytovém středisku je ověřována v průběhu celé zkoušky postupně tak, jak na sebe jednotlivé body navazují.

Odborná způsobilost Provádění hygienicko-sanitační činnosti v odbytovém středisku gastronomického provozu, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin je ověřována v průběhu celé zkoušky.

Odborná způsobilost Zajištění bezpečnosti hostů v odbytovém středisku gastronomického provozu, dodržování pravidel BOZP a PO je ověřována v průběhu celé zkoušky.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká barmanská asociace, z. s., Brno

Miroslav Černík, Rezidence velvyslance USA, Praha

Česká barmanská asociace - obchodní s. r. o., Brno

Livecoffee, s. r. o., Brno

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace, Brno