Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Mechanik jízdních kol
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v základních normách a předpisech v oblasti jízdních kol

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé komponenty jízdního kola podle terminologie ČSN EN 15532 Ústní ověření
b Orientovat se v základních normách, rozměrech a jednotkách v oboru jízdních kol Písemné a ústní ověření
c Popsat základní zákonné vybavení jízdního kola podle vyhlášky č. 341/2001 Sb., o schvalování způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Písemné a ústní ověření
d Charakterizovat základní zákonné předpisy pro konstrukci a provoz elektrokol Písemné a ústní ověření
e Číst technickou dokumentaci a pracovat se servisními příručkami a manuály Praktické předvedení a ústní ověření
f Orientovat se v předpisech potřebných pro prodej jízdních kol podle občanského zákoníku Písemné a ústní ověření
g Orientovat se v zákonných předpisech pro balení a označování produktů, včetně produktů obsahujících nebezpečné chemické látky Ústní ověření
h Orientovat se v základních bezpečnostních a požárních předpisech platných pro provoz v prodejně jízdních kol a předpisy dodržovat Praktické předvedení a ústní ověření
i Popsat bezpečnostní předpisy pro manipulaci, skladování, zasílání a likvidaci elektrobaterií jízdních kol Ústní ověření
j Popsat způsob nakládání s druhotným a nebezpečným odpadem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v typech jízdních kol

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat konstrukci, vlastnosti a vybavení městského jízdního kola Písemné a ústní ověření
b Popsat konstrukci, vlastnosti a vybavení jízdního kola trekking Písemné a ústní ověření
c Popsat konstrukci, vlastnosti a vybavení silničního jízdního kola Písemné a ústní ověření
d Popsat konstrukci, vlastnosti a vybavení horského jízdního kola Hardtail (s přední odpruženou vidlicí) Písemné a ústní ověření
e Popsat konstrukci, vlastnosti a vybavení celoodpruženého horského kola Písemné a ústní ověření
f Popsat konstrukci, vlastnosti a vybavení skládacího jízdního kola Písemné a ústní ověření
g Popsat konstrukci, vlastnosti a vybavení jízdního kola BMX, freestyle, flatland Písemné a ústní ověření
h Popsat konstrukci, vlastnosti a vybavení jízdního kola pro cyklotrial a biketrial Písemné a ústní ověření
i Popsat konstrukci, vybavení a specifika dětského jízdního kola Písemné a ústní ověření
j Popsat konstrukci, vlastnosti a vybavení jízdního kola na cyklokros a jízdního kola gravel Písemné a ústní ověření
k Popsat konstrukci, vlastnosti a vybavení single speed (městské kola s jedním převodem) Písemné a ústní ověření
l Popsat konstrukci, vlastnosti a vybavení elektrokola Písemné a ústní ověření
m Orientovat se v typech kol spinningových a trenažerech Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba typu, velikosti a nastavení jízdního kola podle požadavků a typu zákazníka

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat postup pro výběr vhodného jízdního kola podle požadavků zákazníka (fyziologických parametrů uživatele jízdního kola, typu kola, převládajícího použití kola, vybavení ...) Ústní ověření
b Charakterizovat druhy značení velikosti jízdních kol Písemné a ústní ověření
c Provést základní volbu velikosti rámu jízdního kola podle zadání a figuranta Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést měření postavy a výpočet pro nastavení ideální pozice (posedu), volby rozměrů komponentů, včetně umístění zarážek pedálů (kufrů) na tretrách na určeném jízdním kole podle figuranta Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Předprodejní montáž jízdního kola a jeho seřízení včetně doplňků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést předprodejní montáž nového jízdního kola trekking (tzv. z krabice) s "V" brzdami a jeho seřízení podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést volbu a montáž kompatibilních blatníků, nosiče, stojánku a světel podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést orientaci v manuálech pro nastavení vidlic, tlumičů a odpružených sedlovek Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést nastavení odpružení celoodpruženého jízdního kola podle zadaných parametrů (hmotnost jezdce, charakter jízdy) Praktické předvedení a ústní ověření
e Charakterizovat pracovní postup pro přenesení geometrie posedu cyklisty ze stávajícího na nové jízdní kolo Ústní ověření
f Charakterizovat vhodnou volbu plášťů nebo galusek a jejich huštění Ústní ověření
g Provést montáž bezdušového pláště včetně těsnicího tmelu Praktické předvedení a ústní ověření
h Předvést a charakterizovat montáž galusek na ráfek lepidlem a lepicí páskou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba a výběr kompatibilních komponentů a náhradních dílů jízdního kola

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zásady kompatibility při výměně jednotlivých komponentů a zdůvodnit význam jejich dodržování Ústní ověření
b Charakterizovat kompatibilitu rámů, vidlic a hlavových složení Ústní ověření
c Charakterizovat typy a materiály řídítek a představců, jejich rozměry a kompatibilitu Ústní ověření
d Charakterizovat typy a materiál sedlovek a sedel, jejich rozměry a kompatibilitu Ústní ověření
e Charakterizovat typy a rozměry klik a středových složení Ústní ověření
f Charakterizovat základní typy pedálů Ústní ověření
g Charakterizovat základní druhy řadicích systémů jízdních kol (řazení, měniče, náboje s vnitřním řazením) Ústní ověření
h Provést volbu kompatibilních prvků řadicího systému z předložených vzorků Praktické předvedení a ústní ověření
i Charakterizovat řetězový a řemenový převod jízdních kol Písemné a ústní ověření
j Popsat druhy a vlastnosti brzdových systémů jízdních kol Písemné a ústní ověření
k Charakterizovat typy, rozměry a kompatibilitu nábojů, paprsků, nyplů a ráfků Ústní ověření
l Provést výpočet délky paprsků podle předloženého ráfku a náboje Praktické předvedení a ústní ověření
m Charakterizovat způsob značení rozměrů a typy plášťů, duší a galusek, význam jejich šířky a druhu dezénu Písemné a ústní ověření
n Charakterizovat jednotlivé systémy, komponenty a parametry odpružení jízdních kol Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž elektronických a měřících systémů na jízdním kole

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést a charakterizovat obvyklé typy měřicích elektronických systémů používaných na jízdním kole (cyklocomputery, sporttestery, navigace - GPS, měřiče výkonu - wattmetry) Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést montáž a nastavení cyklocomputeru na jízdním kole Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat elektronické řadicí systémy na jízdním kole Ústní ověření
d Předvést bezpečné zacházení s bateriemi elektrokol Praktické předvedení a ústní ověření
e Charakterizovat jednotlivé druhy pohonu elektrokol a možnosti umístění baterií Písemné a ústní ověření
f Předvést ovládání elektrokol Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řízení prodejního a servisního procesu v prodejně jízdních kol

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní vstupní prohlídku jízdního kola při jeho přijímání k servisu Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat význam a intervaly jednotlivých druhů servisních prohlídek (předprodejní, záruční a pozáruční) Písemné a ústní ověření
c Popsat pracovní postup a provést výčet úkonů komplexní servisní prohlídky jízdního kola Písemné a ústní ověření
d Provést diagnostiku závad a opotřebení součástí jízdního kola Praktické předvedení a ústní ověření
e Zkontrolovat opotřebení převodníku, pastorku a řetězu Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést základní kalkulaci zakázky na opravu jízdního kola podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
g Předvést a popsat způsoby a volbu vhodných prostředků k čištění a mazání jednotlivých komponentů jízdního kola Praktické předvedení a ústní ověření
h Provést výběr dodavatele a objednávku jízdního kola nebo komponentů na internetu, podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-jizdnich-kol#zdravotni-zpusobilost).

 

Hodnocení musí být zaměřené na dodržování technologických postupů servisních prací, na zručnosti provádění úkonů a celkovou výslednou kvalitu práce. Zadávání činností bude provedené podle jednotlivých kritérií uvedených v tomto standardu.

 

Pro ověření odborných kompetencí Orientace v typech jízdních kol; Volba typu, velikosti a nastavení jízdního kola podle požadavků a typu zákazníka; Předprodejní montáž jízdního kola a jeho seřízení včetně doplňků; Volba a výběr kompatibilních komponentů a náhradních dílů; Montáž elektronických a měřicích systémů na jízdním kole, předloží autorizovaná osoba zkoušenému konkrétní komponenty a součásti jízdních kol.

Při způsobu ověření písemné a ústní ověření uchazeč vypracuje volně písemnou odpověď, kterou v případě potřeby doplní o ústní vysvětlení.

 

Uchazeč při zkoušce použije vlastní pracovní oděv, obuv a ochranné pomůcky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

KASTAR, s. r. o.

PEDALSPORT, s. r. o.

Asociace výrobců a dovozců jízdních kol a velomateriálu