Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Oděvní technik

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Školní obory

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Oděvnictví (31-43-M/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Oděvní technik dispečer / technička dispečerka 31-053-M 4
Oděvní technik konstruktér a modelář / technička konstruktérka a modelářka 31-050-M 4
Oděvní technik mistr / technička mistrová 31-044-M 4
Oděvní technik střihač / technička střihačka 31-043-M 4
Oděvní technik technolog / technička technoložka 31-048-M 4
Oděvní technik/technička kvality 31-045-M 4

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Oděvnictví (31-43-L/51) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Oděvní technik dispečer / technička dispečerka 31-053-M 4
Oděvní technik konstruktér a modelář / technička konstruktérka a modelářka 31-050-M 4
Oděvní technik mistr / technička mistrová 31-044-M 4
Oděvní technik střihač / technička střihačka 31-043-M 4
Oděvní technik technolog / technička technoložka 31-048-M 4
Oděvní technik/technička kvality 31-045-M 4

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Oděvní technik (31-43-L/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Oděvní technik dispečer / technička dispečerka 31-053-M 4
Oděvní technik konstruktér a modelář / technička konstruktérka a modelářka 31-050-M 4
Oděvní technik mistr / technička mistrová 31-044-M 4
Oděvní technik střihač / technička střihačka 31-043-M 4
Oděvní technik technolog / technička technoložka 31-048-M 4
Oděvní technik/technička kvality 31-045-M 4

Profesní kvalifikace