Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Letecký mechanik

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Školní obory

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Letecký mechanik (23-45-L/02) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Letecký mechanik / letecká mechanička pro drak 23-096-M 4
Letecký mechanik / letecká mechanička pro letadlové agregáty 23-098-M 4
Letecký mechanik / letecká mechanička pro pohonné jednotky 23-097-M 4

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Letecký mechanik (23-99-M/11) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Letecký mechanik / letecká mechanička pro drak 23-096-M 4
Letecký mechanik / letecká mechanička pro letadlové agregáty 23-098-M 4
Letecký mechanik / letecká mechanička pro pohonné jednotky 23-097-M 4
Zobrazit historické