Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Technik kanalizací (36-99-M/17) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Technik dispečer / technička dispečerka odpadních vod 36-167-M 4
Technik/technička čištění odpadních vod 36-124-M 4
Technik/technička kanalizačních sítí 36-143-M 4
Technolog/technoložka odpadních vod 36-165-M 4
Zobrazit historické