Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Povolání: Krmivářský dělník
Platnost standardu: Od 29.11.2016 do 6.12.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 7.10.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příjem, vzorkování a skladování krmných surovin, doplňkových látek, premixů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odebrat vzorek z pytlované krmné suroviny Praktické předvedení a ústní ověření
b Odebrat vzorek z volně ložené krmné suroviny Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit počet dílčích vzorků ze zadaného množství krmné suroviny podle vnitřních předpisů výrobny krmných směsí Praktické předvedení
d Provést záznam do skladové evidence Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Obsluha pytlovací a balicí linky krmivářských hotových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat pytlovací a balicí linku hotových krmivářských výrobků Praktické předvedení
b Provést namátkovou kontrolu požadované hmotnosti balených výrobků, při zjištění odchylky informovat vedoucího výrobny Praktické předvedení
c Zkontrolovat správný chod pytlovací a balicí linky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Paletování krmivářských hotových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uložit hotové výrobky na palety Praktické předvedení
b Zabalit palety s výrobky do fólie Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Odvoz krmivářských hotových výrobků do skladu nebo na expedici

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odvézt paletu s hotovými výrobky vysokozdvižným vozíkem nebo ručním paletizačním vozíkem palet a uložit ji do skladu Praktické předvedení
b Odvézt paletu s hotovými výrobky vysokozdvižným vozíkem a uložit ji na ložnou plochu nákladního automobilu Praktické předvedení
c Vysvětlit zásady bezpečnosti práce s vysokozdvižným vozíkem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Zacházení s medikovanými premixy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup a předvést příjem medikovaného premixu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit zásady správného skladování medikovaného premixu Ústní ověření
c Popsat postup a předvést výdej medikovaného premixu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=101920&kod_sm1=28).

Uchazeč musí před zkouškou prokázat, že je držitelem řidičského průkazu pro vysokozdvižný vozík.

Zkoušející seznámí uchazeče s vnitřními předpisy výrobny krmných směsí, na které zkoušku skládá.

Zkouška probíhá při příjmu zadaných krmivářských surovin a obsluze pytlovací linky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro potravinářství a krmivářství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Agrofert Holding

Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu

Česká zemědělská univerzita