Uznatelnost kompetencí

Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Mechanik železniční sdělovací a zabezpečovací techniky
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Ověření uznatelnosti kompetencí

Pokud uchazeč úspěšně složil zkoušku z některé profesní kvalifikace, je možné, že prokázal kompetence, které jsou předmětem ověřování i u profesní kvalifikace Návěstní spojový dozorce / spojová dozorkyně (kód:37-069-M). Tyto uznatelné kompetence se nemusí u zkoušky ověřovat, pokud to nijak nenaruší celkový průběh zkoušky.

Pro zjištění, které kompetence profesní kvalifikace Návěstní spojový dozorce / spojová dozorkyně (kód:37-069-M) jsou uznatelné, zadejte kódy nebo názvy profesních kvalifikací a datum zkoušky.

1. Vyberte kvalifikace

Vybrané kvalifikace
Kód Název Datum zkoušky  
Odebrat