Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Prodejce motorových vozidel
Platnost standardu: Od 29.11.2016 do 15.3.2021
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 15.1.2021 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v konstrukci osobních a užitkových automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy, provozní vlastnosti a rozdíly jednotlivých hnacích agregátů Písemné ověření
b Popsat druhy a vlastnosti paliv používaných v motorových vozidlech Písemné ověření
c Popsat alternativní pohony osobních a užitkových automobilů Písemné ověření
d Popsat jednotlivé druhy a vlastnosti pohonů, převodovek a spojek Písemné ověření
e Popsat konstrukci a užitné vlastnosti jednotlivých druhů karosérií Písemné ověření
f Popsat účel jednotlivch prvků komfortní výbavy osobních a užitkových automobilů Písemné ověření
g Popsat účel jednotlivých bezpečnostních prvků výbavy osobních a užitkových automobilů Písemné ověření
h Popsat konstrukci podvozku osobních a užitkových automobilů Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v technické a prodejní dokumentaci osobních a užitkových automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat v základní technické dokumentaci osobních a užitkových automobilů parametry určeného motorového vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit na propagačních materiálech osobních a užitkových automobilů přednosti určeného vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
c Sestavit v elektronickém konfigurátoru osobních nebo užitkových automobilů nabídku Praktické předvedení a ústní ověření
d Orientovat se v záručních podmínkách osobních a užitkových automobilů Ústní ověření
e Znát termíny technické kontroly a emisních normách Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace ve finančních, pojistných a registračních službách v rámci prodeje vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé druhy a použití finančních produktů pro koupi nebo pronájem vozidel Písemné ověření
b Popsat jednotlivé druhy pojistných produktů automobilů Písemné ověření
c Popsat způsob registrace nového a ojetého automobilu Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v organizaci, IT systémech a administrativě prodeje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést ovládání informačních systémů používaných při prodeji automobilů Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat jednotlivé administrativní kroky při prodeji automobilů Písemné ověření
c Popsat úkony předprodejní přípravy nového automobilu Písemné ověření
d Popsat ekonomickou stránku prodeje a faktory ovlivňující výsledný zisk z prodeje vozidla Písemné ověření
e Vyhodnotit efektivitu prodeje Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Komunikace se zákazníky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odhadnout osobnost zákazníka a zvolit odpovídající formu komunikace Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést osobní komunikaci se zákazníkem Praktické předvedení
c Předvést elektronickou komunikaci se zákazníkem Praktické předvedení
d Předvést řešení konfliktní situace v rámci komunikace se zákazníkem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v marketingových aktivitách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé druhy marketingových aktivit obchodníka Ústní ověření
b Popsat způsoby online marketingových aktivit Ústní ověření
c Popsat proaktivní získávání zájemců Ústní ověření
d Zpracovat příchozí požadavky zákazníků Ústní ověření
e Popsat specifika potřeb nového a stávajícíhco zákazníka Ústní ověření
f Popsat způsob propagace výrobce vozidla - značka Ústní ověření
g Popsat specifika marketingových aktivit zaměřených na firemní zákazníky Ústní ověření
h Popsat způsob poprodejní péče o zákazníka, upevňování vazby mezi zákazníkem a prodejcem/značkou Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Analýza potřeb zákazníka a prezentace automobilu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést uvítání zákazníka Praktické předvedení
b Analyzovat potřeby zákazníka při koupi nového osobního nebo užitkového automobilu Praktické předvedení
c Pezentovat zákazníkovi určený typ osobního automobilu nebo užitkového automobilu Praktické předvedení
d Provést předváděcí jízdu Praktické předvedení
e Nabídnout a popsat volitelnou a doplňkovou výbavu automobilu Praktické předvedení
f Nabídnout a popsat originální příslušenství Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování nabídky a prodejní smlouvy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat nabídku dle analýzy potřeb zákazníka a její modifikace Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat návrh smlouvy, projednat se zákazníkem a uzavřít jejím podpisem Praktické předvedení a ústní ověření
c Objednat vozidlo a stanovit čekací dobu jeho dodání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Předání automobilu zákazníkovi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu dodaného automobilu, dokumentace a podkladů k předání Praktické předvedení
b Pozvat zákazníka k předání automobilu Praktické předvedení
c Předvést dodaný automobilu zákazníkovi, včetně seznámení s ovládáním, obsluhou a základní údržbou Praktické předvedení
d Seznámit zákazníka s možnostmi servisování vozidla během provozu Praktické předvedení
e Předat veškerou dokumentaci k vozidlu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v prodeji vozidel firemním zákazníkům

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat specifika prodeje osobních nebo užitkových vozidel firemním zákazníkům Písemné ověření
b Zpracovat nabídku vozového parku firemnímu zákazíkovi Praktické předvedení
c Popsat nabídku služeb pro správu vozového parku firemních zákazníků Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v nákupu a prodeji ojetých vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat specifika prodeje ojetých vozidel Ústní ověření
b Popsat zásady stanovování ceny ojetého vozidla Ústní ověření
c Stanovit odhad ceny ojetého vozu Praktické předvedení
d Zpracovat nabídku odkupu ojetého vozu protihodnotou při koupi nového vozu Praktické předvedení
e Popsat legislativní aspekty prodeje ojetého vozu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=30687&kod_sm1=17).

Vstupní předpoklady: vyučení v oboru automechanik (kód oboru: 23-68-H/001) nebo mechanik opravář motorových vozidel (kód: 23-68-H/01) nebo autoelektrikář (kód oboru: 26-57-H/01) nebo odpovídající profesní kvalifikace mechanik podvozků, převodů, hnacích agregátů a příslušenství osobních automobilů, řidičské oprávnění sk. "B".

 

Specifikace podmínek ověřování některých kritérií:

Komunikace se zákazníky d) Předvést řešení konfliktní situace v rámci komunikace se zákazníkem - jedná se o komunikaci v situacích: reklamace automobilu, vyjednávání o ceně, nespokojený zákazník atd.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SAČR

ISŠA Brno

Porsche InterAuto CZ

Auto Unger

Renault ČR