Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Technik protierozních opatření
Platnost standardu: Od 11.4.2017 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Technik meliorací (36-99-M/19) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Technik odvodňovacích soustav 36-157-M 4
Technik protierozních opatření 36-169-M 4
Technik závlahových soustav 36-156-M 4

Vztahy s dalšími kvalifikacemi