Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Fotografický poradce při prodeji fotografické techniky a materiálů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Poskytování poradenství při výběru fotografických přístrojů, zařízení a příslušenství dle potřeb zákazníka

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rozdílnosti v možnostech a praktickém využití základních typů fotografických přístrojů: jednoduché kompaktní přístroje, kompaktní přístroje s výměnným objektivem, zrcadlovky, velkoformátové přístroje, systém polaroid, fotopasti, videokamery Písemné ověření
b Popsat rozdíly ve funkci digitálních a analogových přístrojů Písemné ověření
c Vysvětlit základní funkce těchto přístrojů: jednoduché kompaktní přístroje, kompaktní přístroje s vyměnným objektivem, zrcadlovky, velkoformátové přístroje, systém polaroid, fotopasti, videokamery Písemné ověření
d Vysvětlit rozdíly mezi druhy a použitím blesků: studiové, reportážní a kruhové Písemné ověření
e Popsat využití příslušenství: stativy, filtry, sluneční clony, kompendia, výbava pro fotografování pod vodou, vybavení ateliéru, pozadí, dálkové spouště, tiskárny inkoustové i laserové Písemné ověření
f Předvést zákazníkovi manipulaci s fotografickým přístrojem, popsat a vysvětlit jeho funkce (modelová situace) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Demonstrace obsluhy a ovládání fotografických přístrojů, zařízení a příslušenství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést základní nastavení u pěti náhodně vybraných fotografických přístrojů Praktické předvedení
b Předvést použití zábleskových zařízení u předložených pěti náhodně vybraných fotografických přístrojů a vysvětlit jejich funkce Praktické předvedení
c Uvést možnosti použití různých druhů fotografických objektivů a filtrů Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Porovnání záznamových médií pro analogovou a digitální fotografii

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Porovnat vlastnosti záznamových médií pro analogovou a digitální fotografii podle těchto vlastností: záznamová kapacita, záznamová rychlost, trvanlivost záznamu, použití v praxi Ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Výběr a použití grafických programů při úpravách digitálního obrazu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přenést digitální obraz z fotografického přístroje nebo jiného média do počítače, přenést digitální záznam z počítače na vhodné záznamové médium Praktické předvedení
b Naskenovat obraz z fotografie či filmu do počítače Praktické předvedení
c Uvést základní grafické programy použitelné pro úpravu digitálních obrazů a vysvětlit jejich možnosti využití Ústní ověření
d Provést úpravy digitálního obrazu pomocí vhodného grafického programu v počítači (retuš, červené oči, kontrast, změna jasu, výřez, změna systosti barev) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Porovnání fotografických materiálů a technologií pro jejich zpracování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Porovnat fotografické materiály a jejich vlastnosti a vysvětlit použitelnost pro různé účely Písemné ověření
b Vyjmenovat zpracovatelské roztoky a jejich vlastnosti a vysvětlit použitelnost pro různé účely Ústní ověření
c Objasnit principy obsluhy přístrojů pro zpracování fotografických materiálů Ústní ověření
d Porovnat digitální záznam se záznamem na halogenstříbrném materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Monitoring vývojových trendů a vyhledávání informací o fotografických přístrojích, zařízeních a materiálech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat informace o fotografických přístrojích a fotografickém příslušenství na stránkách různých výrobců a dodavatelů Praktické předvedení
b Vyhledat informace o různých fotografických materiálech a záznamových médiích na stránkách různých výrobců a distributorů Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Objednávání zboží od různých výrobců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat informace na internetových stránkách významných výrobců a distributorů o různých fotopřístrojích, fotopříslušenství a záznamových médiích Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat informace na internetových stránkách významných výrobců a distributorů o nových technologiích a fotografických materiálech Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat postup při objednávání fotopřístrojů, fotopříslušenství a fotografických materiálů a zpracovat objednávku vyhledaného zboží Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava zboží k prodeji a prodej fotografické techniky, materiálů, zařízení a příslušenství (fotografického vybavení)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost obchodně evidenčního systému a povinné dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit zboží k prodeji, vystavit záruční list Praktické předvedení
c Uplatňovat správné zásady verbální a neverbální komunikace při prodeji fotografických výrobků a vybavení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování problémů při vyřizování reklamací a vedení reklamačního řízení v souladu s platnou legislativou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit stav předloženého přístroje a oprávněnost reklamace, doporučit postup při reklamaci Praktické předvedení
b Orientovat se v povinné dokumentaci pro reklamaci a správně formulovat zápis závady Praktické předvedení
c Sepsat reklamační protokol Praktické předvedení
d Vyřídit reklamační řízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Písemné ověření v průběhu zkoušky probíhá formou písemné práce, která obsahuje okruhy ze všech odborných kompetencí obsažených v této profesní kvalifikaci. Při ústním ověření a praktickém předvedení zkoušející zadává otázky podle uvedených kritérií.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SOU služeb, Praha 9

Slezská univerzita Opava

Komora fotografických živností, o. s.