Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Kominík - montáž komínů a komínových vložek
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Kominík (36-56-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Kominík/kominice – kontrola a čištění spalinových cest  36-025-H 3
Kominík/kominice – měření spalin 36-023-H 3
Kominík/kominice – montáž komínů a komínových vložek 36-017-H 3

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Kominík (36-99-H/26) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Kominík/kominice – kontrola a čištění spalinových cest  36-025-H 3
Kominík/kominice – měření spalin 36-023-H 3
Kominík/kominice – montáž komínů a komínových vložek 36-017-H 3
Zobrazit historické

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
1.1.2016 15.3.2021 20.1.2009
15.1.2021 20.10.2022 22.12.2020