Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Opravář těžebně-dopravních a štěpkovacích strojů

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Školní obory

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Opravář lesnických strojů (41-56-H/02) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Opravář/opravářka lesnické těžební techniky 41-104-H 3
Opravář/opravářka pro pěstební a školkařskou techniku 41-101-H 3
Opravář/opravářka štěpkovacích strojů 41-102-H 3

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Opravář lesnických strojů (41-99-H/18) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Opravář/opravářka lesnické těžební techniky 41-104-H 3
Opravář/opravářka pro pěstební a školkařskou techniku 41-101-H 3
Opravář/opravářka štěpkovacích strojů 41-102-H 3
Zobrazit historické